Avtalsarkiv

Här i avtalsarkivet har vi samlat aktuella kollektivavtal för olika områden. Är du osäker på vad som gäller för just dig – fråga din arbetsgivare.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en frivillig överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer. Här hittar du aktuella avtal för hela arbetsmarknaden. Kollektivavtal om löner och allmänna villkor ligger uppdelat i offentlig och privat sektor samt branschvis. Kollektivavtal som gäller omställning och trygghet ligger områdesvis. 

Vad gäller dig?
Är du osäker på om du omfattas av kollektivavtal eller omställningsavtal? Fråga din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan även ge svar på vilket avtal som gäller för just dig. Du är också välkommen att kontakta DIK:s medlemsservice.

Statlig sektor

Du som är anställd i en statlig myndighet eller ett statligt verk. En bra överblick över vad som gäller inom statlig anställning får du i Arbetsgivarverkets broschyr.

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, VA-T
RALS-T (pdf)

Omställning och trygghet

Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet.

Läs mer på Trygghetsstiftelsens webbplats.

Pension

Övriga kollektivavtal

Kommun och region

Du som är anställd inom kommun, region eller kommunalförbund. En bra överblick över vad som gäller inom kommunal anställning får du i skriften Avtalet försäkrar.

Lön och allmänna villkor

Omställning och trygghet

Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet. Omställningsfondens webbplats.

Pension

Övriga kollektivavtal

Privat sektor

Lön och allmänna villkor (branschvis)

Industri
Du som är anställd inom industrin.

Handel och Tjänster 
Du som är anställd inom handels- och tjänsteföretag. Här hittar du också avtal för Svensk Scenkonst och Public Service med mera.

Ideell sektor
Du som är anställd inom ideella och idéburna organisationer. Här hittar du också avtal för Svenska Kyrkan.

Kooperationens område
Du som är anställd vid företag inom kooperationens område.

Kommunala företagens område
Sobona, f.d. KFS-området, du som är anställd vid kommunala bolag.

Omställningsavtal och trygghetsavtal

Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet. Här hittar du de svenska trygghetsavtal som gäller för olika områden.

Pension

PTK:s rådgivningstjänst