Kollektivavtal kompletterar lagarna

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Avtalet reglerar vad som gäller för lön och anställningsvillkor i din anställning och är ett komplement till de svenska lagarna.

Kollektivavtalen är ryggraden i den svenska arbetsmarknaden. Genom dem kan många komplicerade frågor lösas på ett enkelt sätt.

Kollektivavtal och lagar – så hänger de ihop

På den svenska arbetsmarknaden samverkar lagstiftning med kollektivavtal. Grunden är arbetsrättsliga lagar som riksdagen beslutar om. Utöver dessa finns kollektivavtalen. De är frivilliga överenskommelser mellan fackförbund och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer. Kollektivavtalen reglerar det mesta som har med ditt arbete att göra, från anställningsform till pension.

Din lokalfackliga organisation, med de fackligt förtroendevalda i spetsen, kan förhandla fram lokala arbetsplatsanpassade kollektivavtal. Till sist kan du själv i ditt anställningsavtal förhandla fram ännu bättre villkor än de som kollektivavtalen ger.

Denna lösning, att arbetsmarknadens parter själva reglerar villkoren i arbetslivet, brukar kallas för den svenska modellen. I andra länder regleras villkoren på arbetsmarknaden ofta helt och hållet genom lagstiftning.

Genom kollektivavtalen kan många komplicerade frågor lösas på ett enkelt sätt.

Fördelar med kollektivavtal

Ett kollektivavtal ger tydliga regler för både dig och din arbetsgivare. För arbetsgivarens del betyder det att han eller hon inte behöver förhandla anställningsvillkor för varje enskild anställd. För dig som är anställd ger kollektivavtal ökad trygghet och bättre villkor än de som garanteras enligt lag.

Din arbetsgivare kan också ha ett så kallat hängavtal med ett fackförbund. Det innebär att arbetsgivaren har förbundit sig att följa de kollektivavtal som gäller i din bransch, utan att arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation.

Tack vare de många kollektivavtalen på arbetsmarknaden är Sverige ett av de länder i världen som har minst antal strejker och konflikter. Skulle en konflikt trots allt uppstå på arbetsplatsen finns tydliga riktlinjer om hur den ska hanteras.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det extra viktigt att du har ett anställningsavtal som beskriver detaljerna kring din anställning. Anställningsavtalet behöver då inkludera de villkor och förmåner som normalt följer med ett kollektivavtal. Annars regleras dina anställningsvillkor bara av lagarna.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal är det viktigare att du har ett skriftligt anställningsavtal. Utan det kan du komma i kläm om du hamnar i tvist med din arbetsgivare eftersom det då blir svårare att bevisa vilka villkor ni har kommit överens om eller att du har blivit erbjuden en anställning.

Omställningsavtal eller trygghetsavtal

Omfattas du av ett kollektivavtal på din arbetsplats ingår troligen också ett omställningsavtal, även kallat trygghetsavtal. Det är som en slags extra försäkring. Syftet med avtalet är att ge extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet eller om din roll förändras. I en sådan situation kan det omställnings- eller trygghetsråd som din arbetsgivare tillhör ge dig bland annat:

  • Ekonomisk ersättning beroende på hur länge du varit anställd
  • Möjlighet till fortbildning eller hjälp att starta eget
  • Förebyggande insatser inför stora förändringar på en arbetsplats
  • Hjälp med karriärcoachning, cv-granskning och intervjuträning

 Är du osäker på vad som gäller för just dig – fråga din arbetsgivare.

Vilket kollektivavtal gäller dig?
I avtalsarkivet har vi samlat aktuella kollektivavtal och omställningsavtal. Här hittar du avtal för stat, kommun, landsting och privat sektor. Har du frågor eller saknar avtal? DIK:s medlemsservice hjälper dig gärna.