Lagar reglerar dina arbetsvillkor

En mängd svenska lagar lägger grunden för dina rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd, semesterlagen, diskrimineringslagen – här hittar du de lagar som reglerar dina arbetsvillkor.

Lagarna är ramverket för hur arbetsmarknaden ska fungera och ger en bra grundtrygghet för dig som anställd. Har din arbetsgivare kollektivavtal gäller detta utöver det som lagen säger. Kollektivavtalet ger dig ökad trygghet och bättre villkor än de som gäller enligt lag.

Arbetsmarknadens olika lagar

Detta är några av de viktigaste lagarna på svensk arbetsmarknad. Vill du läsa mer om dem hittar du dem i sin helhet i Notisums publika lagbok (följ länkarna nedan).

Arbetsmiljölagen

Syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att du som anställd har rätt till en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen – Notisums webbplats

Arbetstidslagen

Riktlinjer för dina arbetstider – hur mycket du får arbeta och din rätt till vila.

Arbetstidslagen – Notisums webbplats

Diskrimineringslagen

Slår fast att du inte får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

Diskrimineringslagen – Notisums webbplats

Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Lag som ska motverka diskriminering av dig som arbetar deltid eller har en tidsbegränsad anställning, till exempel när det gäller lön och andra villkor.

Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning – Notisums webbplats

Förtroendemannalagen – Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Om vad du som är fackligt förtroendevald får göra och inte göra på arbetstid om företaget har kollektivavtal.

Förtroendemannalagen – Notisums webbplats

Föräldraledighetslagen

Säger att du har rätt att vara ledig från arbetet för att ta hand om ditt barn.

Föräldraledighetslagen – Notisums webbplats

Lag om anställningsskydd (LAS)

Innehåller regler som skyddar dig som anställd i olika situationer. Lagen säger bland annat att tillsvidareanställning ska vara den främsta anställningsformen.

Lag om anställningsskydd – Notisums webbplats

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

Reglerar din rätt till medinflytande på din arbetsplats.

Medbestämmandelagen – Notisums webbplats

Lag om rätt till ledighet att bedriva näringsverksamhet

Slår fast att du har rätt att vara tjänstledig från arbetet på heltid för att starta eget.

Lag om rätt till ledighet att bedriva näringsverksamhet – Notisums webbplats

Lag om offentlig anställning (LOA)

Lag som reglerar anställningen för dig som arbetar statligt eller kommunalt. 

Lag om offentlig anställning – Notisums webbplats

Lag om skydd för företagshemligheter

Konstaterar att du inte får avslöja hemlig information om en verksamhet, i syfte att orsaka skada.

Lag om skydd för företagshemligheter – Notisums webbplats

Semesterlagen

Reglerar hur mycket semester du har rätt till och hur semesterlönen räknas ut.

Semesterlagen – Notisums webbplats

Studieledighetslagen – lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Ger dig som anställd rätt att vara ledig om du vill utbilda dig.

Studieledighetslagen – Notisums webbplats