För dig som egenföretagare

Är det så att du funderar på varför vi ber dig göra en löneenkät som egenföretagare?

För att kunna ge egenföretagare ännu bättre förutsättningar att göra ett så bra och hållbart jobb som möjligt, har vi i år lagt till fler frågor om din och andra egenföretagares situation. Det innebär bland annat att du ska kunna jobba med framförhållning och känna att du har en stabil ekonomi.  Frågorna handlar om:

  • intäkter från egen verksamhet
  • förutsättningar för företagandet

Tack vare dina svar kan vi göra ett bättre jobb! 

Har du frågor om dina förutsättningar som egenföretagare? Då ska du kontakta foretagare@dik.se, där du kan få hjälp och stöd i ditt egna företagande.