För dig som pensionär

Undrar du varför du fått löneenkät som pensionär?

Oavsett om du fortsatt jobba eller inte efter din officiella pension, vill vi gärna ta reda på mer om våra medlemmars situation och förutsättningar. På så sätt kan vi göra ett bättre jobb!

I den här löneenkäten kommer vi därför ställa frågor om ifall du fortsatt jobba, under vilka omständigheter och hur mycket du har i pension i jämförelse med din sista lön. 

Tack för att du svarar på enkäten!