För dig som statligt anställd

Har du fått en länk till löneenkät, men inte hunnit få din nya lön än?

Inga problem! Ange gärna din aktuella lön för oktober ändå – det går nämligen att ange om det är en aktuell lön eller inte i enkäten. Därför ber vi dig gärna svara oavsett om du hunnit förhandla fram ny lön eller inte.