För dig som student

Undrar du varför du fått löneenkäten som student? 

Oavsett om du jobbar extra eller inte, vill vi gärna veta så mycket som möjligt om våra medlemmars förutsättningar och situationer – på så sätt kan vi göra ett bättre jobb för er.

Vi vet att många studenter har också jobbat eller jobbar extra vid sidan om sina studier, och vill därför exempelvis ta reda på om ditt extrajobb är kopplat till det du pluggar och hur du tänker om din framtida karriär. 

Enkäten tar ungefär fem minuter att genomföra och vi blir glada för så många svar som möjligt!