Framtidens arbetsvecka är inte 40 timmar

Arbetstidsförkortning med IG Metall och Kommunal

Arbetstidsförkortning har blivit en het fråga internationellt med flera storskaliga försök. Det största tyska fackförbundet, IG Metall, kräver nu en fyra dagars arbetsvecka för stålindustrin. I Sverige är DIK och Kommunal två starka röster för att skrota 40-timmarsveckan. Välkommen att höra mer om de tyska erfarenheterna och hur en svensk reform kan se ut.

Är det dags att korta arbetstiden? Det tycker Tysklands största fackförbund IG Metall som driver krav på fyra dagars arbetsvecka med bibehållen lön i pågående avtalsförhandlingar i stålindustrin. På detta webbinarium får du höra mer om deras arbete och den tyska debatten om arbetstidsförkortning. Dessutom berättar DIK och Kommunal hur de ser på frågan och hur den fackliga och politiska diskussionen ser ut i Sverige. Välkommen till en spännande diskussion om framtidens arbetsliv. 

 
Medverkande: 

Sophie Jänicke, chef för avdelningen "kollektivavtalspolitiska frågor", IG Metall Tysklands styrelse  

Anna Troberg, förbundsordförande DIK  

Hampus Andersson, utredare Kommunal  

Moderator: Meike Büscher, utredare FES Nordic Countries 


Samtalet arrangeras av DIK och Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic Countries. Hela webbinariet kommer att hållas på engelska. 


Praktisk information

  • När: 11 december, kl. 13.00-13.45.

  • Var: Digitalt via Zoom (In English)

  • För vem: Alla är välkomna

  • Sista anmälningsdag: 10 december


Anmälan

Anmäl dig här


The working week of the future is not 40 hours

Reducing working hours has become a hot topic internationally with several large-scale trials. The largest German trade union IG Metall is now demanding a four-day working week for the steel industry. In Sweden, DIK and Kommunal are two strong voices in favour of scrapping the 40-hour week. Welcome to a webinar about the German experience and what a Swedish reform could look like.

Is it time to shorten working hours? This is the opinion of Germany's largest trade union, IG Metall, which is pushing for a four-day working week with no loss of pay in the ongoing collective bargaining round in the steel industry. In this webinar, you will hear more about their work and the German debate on working time reduction. In addition, DIK and Kommunal will tell you their perspective and what the trade union and political discussion looks like in Sweden. Welcome to an exciting discussion on the future of work.

Participants:

Sophie Jänicke, head of the "collective bargaining policy issues and fields of action" department at the IG Metall Executive Board

Anna Troberg, president of DIK  

Hampus Andersson, research officer Kommunal  

Moderation: Meike Büscher, policy advisor FES Nordic Countries 


This event is organised by DIK and Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic Countries. The entire webinar will be held in English.

The webinar takes place via Zoom December 11, 1:00-1:45 pm.


Sign up here