Riksdagsseminarium: Anmälningsplikt – vad innebär det i praktiken?

riksdagen

Frågan om Sverige ska införa en anmälningsplikt är kraftigt omdiskuterad och kritiserad. Välkommen att lyssna på ett riksdagsseminarium med svenska politiker på toppnivå, företrädare för civilsamhället och internationella gäster med erfarenhet från länder med liknande lagstiftning.

Förslaget om anmälningsplikt – eller utökat informationsutbyte – innebär att offentliganställda blir skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det gäller bland annat professioner inom skola, vård och omsorg samt bibliotek och olika myndigheter.

Men vad innebär detta förslag i praktiken för professionerna, för offentlig sektor och för samhället i stort om det genomförs? I ett riksdagsseminarium undersöker vi dessa frågor med hjälp av olika berörda svenska aktörer, politiker samt internationella gäster med erfarenheter av liknande lagar i Europa.

Arrangörer: Miljöpartiets riksdagsgrupp, Ulrika Westerlund (Mp), Malin Björk (C) och Malin Danielsson (L) i samarbete med Fackförbundet DIK,Akademikerförbundet SSR, IMER-förbundet, Läkare i Världen och Saco - Sveriges akademikers centralorganisation.

Vill du delta digitalt?

Anmäl dig här


Tid och plats

Tid:
29 maj klockan 8.15-12.00
Plats:
Digitalt (spelas in från Andrakammarsalen, Riksdagen)
Värdar:
Ulrika Westerlund - Miljöpartiet, Malin Björk- Centerpartiet, Malin Danielsson - Liberalerna.
Moderator:
Hannah Laustiola, generalsekreterare Läkare i Världen

Program

8.15-8.30 Introduktion

8.30-9.15 Panelsamtal med fackförbund
Hur påverkas professionerna och deras olika uppdrag av förslaget?

 • Anna Troberg, förbundsordförande, DIK 

 • Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

 • Förbundsordförande Sveriges skolledare 

 • Göran Arrius, ordförande, Saco 

 • Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet

9.15-10.00 Internationell utblick (på engelska)
Vad säger erfarenheterna från runt om i Europa?

 • Michelle Levoy, director, PICUM

 • Michael Zwart, Amsterdams polismyndighet

10.00-10.30 Paus

10.30-11.15 Reflektioner från samhällsaktörer 
Hur påverkas papperslösa, medborgare och samhället i stort av förslaget?
Inledning
: En person med tidigare erfarenhet av papperslöshet ger sin berättelse.

 • Göran Sundström, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

 • Andreas Holmberg, biskop, Stockholm stift

 • Åsa Regnér, generalsekreterare, Rädda Barnen

 • Petter Skogar, vd, Fremia


11.15 - 12.00 Panelsamtal med politiker

 • Muharrem Demirok, partiledare (C)

 • Amanda Lind, språkrör (MP)

 • Magnus Resare, riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet (M)

 • Camilla Mårtensen, riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet (L)

12.00 Avslutning

Anmäl dig här.


Vill du delta på plats anmäl dig här?