Uppdrag Skyddsombud: Fördjupning om att begära en 6:6 a

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider, med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§. Du kommer lära dig när du kan begära detta, hur går det till och vad som händer sedan.

Den här utbildningen riktar sig till skyddsombud/arbetsmiljöombud som har grundkunskaper för uppdraget.

Praktisk information 

  • När: 26 oktober, kl 9:00-11:00. 

  • Var: Digital kurs. Länk skickas ut samma dag som kurstillfället.

  • För dig som: Skyddsombud/arbetsmiljöombud

  • Sista anmälningsdag: 25 oktober

Anmälan

Anmäl dig till kursen här

Frågor 

Om du har frågor om denna kurs, kontakta lokalfacklig@dik.se