Gå till innehåll

Kommunikation med medlemmar

Kommunikation med medlemmar

Mycket av det lokalfackliga arbetet pågår under ytan och når kanske aldrig ut. Därför har vi sammanställt våra bästa tips för hur du kan kommunicera med medlemmarna så att de alltid vet vad som händer på er arbetsplats, ser värdet av sitt medlemskap och känner ett större engagemang för de fackliga frågorna.

Skapa ramar för kommunikationen

Ett bra förhållningssätt för att kommunicera med medlemmarna är att tänka att allt du gör som lokalfacklig på något sätt ska synas utåt. Du ska inte berätta om innehållet i varje förhandling, men hitta ett sätt att berätta löpande om ditt fackliga arbete. Det kan till exempel vara att skapa ett nyhetsbrev eller att hålla ett medlemsfika.

Gör det enkelt för medlemmarna att kontakta dig

Var tydlig med hur medlemmarna kan kontakta dig som förtroendevald och svara snabbt på deras frågor. Om du inte kan ge svar på en gång, be att få återkomma. Tänk på att personlig kontakt överträffar allt när det gäller kommunikation. Dina medlemmar är också dina kollegor! Passa på i vardagen, på lunchen eller kafferasten att lyssna in och prata om era arbetsvillkor.

Skicka ett nyhetsbrev

Ett enkelt nyhetsbrev som du skickar till medlemmarna är ett bra sätt att få till en löpande dialog. Ett enkelt strukturerat e-postmeddelande fungerar bra! Gå regelbundet in på DIK:s webbplats för tips på nyheter. Ofta räcker det med att berätta om vilka frågor som är aktuella på arbetsplatsen och vem i styrelsen som arbetar med detta.

Ordna med aktiviteter för medlemmarna

Det kan vara frukostmöten, medlemsfika eller lunchföredrag. Se till att även ordna aktiviteter där de som ännu inte är medlemmar vara med. Du kan söka ekonomiskt bidrag för medlemsaktiviteter och hjälp att hålla seminarier. Kontakta DIK för att få mer information.

Planera ett givande årsmöte

En gång per år ska er lokalförening hålla årsmöte. Se till att göra det till en givande stund där ni både har tid för måsten och positiv energi. Berätta gärna om ni har haft någon utmaning under året eller har gjort ett framsteg. Berätta gärna om planerna för kommande år på ett inbjudande sätt för att inkludera fler i det fackliga arbetet. På årsmötet finns även möjligheten att bjuda in någon av DIK:s experter som kan berätta om ett aktuellt eller inspirerande ämne. Kontakta DIK med din förfrågan.


Rekrytera nya medlemmar

Ju fler DIK-medlemmar vi är, desto starkare blir vi. Genom att rekrytera nya medlemmar ökar du förbundets inflytande och höjer medlemmarnas röster. Här får du 5 snabba tips hur du värvar nya medlemmar på din arbetsplats!

  • Hitta potentiella medlemmar. Hälsa nyanställa välkomna, ta en lunch eller hitta ett tillfälle som känns naturligt för dig. Berätta om din roll och sånt som känns relevant, till exempel vilken nytta man kan ha av DIK och vad ni hittills gjort på arbetsplatsen.

  • Ställ frågan. Ta reda på om dina kollegor tillhör något förbund idag och om de kan tänka sig att bli DIK-medlemmar. Den vanligaste orsaken till att kollegor inte är med i facket är fortfarande att ingen frågat dem om de vill vara med!

  • Utgå från dig själv. Du behöver inte vara expert på medlemsrekrytering. Vad gjorde att du själv gick med? Hur har DIK levt upp till dina förväntningar? Dina egna argument är ofta också de mest trovärdiga.

  • Se till att synas. Syns man, så finns man. Då blir det också lättare att värva. Så se till att dina kollegor är informerade om vad du gör. Mejla, lägg upp på intranätet eller anslagstavlan – ja, vilken kanal som passar er bäst.

  • Bjud in. Ordna workshops, bjud in till fika och fixa lunch till årsmötet. Håll koll på vilka frågor som finns i luften och få alla att känna sig hörda – rekrytering handlar också om att vårda de medlemmar vi har. Personal från DIK-kansliet är gärna med och bidrar till att det sker aktiviteter på din arbetsplats. Kom också ihåg att DIK kan bidra ekonomiskt, kontakta DIK för att få veta mer.