Gå till innehåll

Rekrytera nya medlemmar

medlemmar-rekrytering fackforbundet-DIK

Genom att rekrytera nya medlemmar så höjer ni era röster och får mer inflytande på arbetsplatsen. Och ju fler DIK-medlemmar vi är, desto starkare blir vi tillsammans som fackförbund. Här får du fem snabba tips hur du värvar nya medlemmar på din arbetsplats!

  1. Hitta potentiella medlemmar. Hälsa nyanställa välkomna, ta en lunch, digital fika eller hitta ett annat tillfälle som känns naturligt för dig. Berätta om din roll som lokalfacklig och om medlemskapet – till exempel vilken nytta man kan ha av DIK och vad ni hittills gjort på arbetsplatsen.

  2. Ställ frågan. Ta reda på om dina kollegor tillhör något förbund idag och om de kan tänka sig att bli DIK-medlemmar. Den vanligaste orsaken till att kollegor inte är med i facket är fortfarande att ingen frågat dem om de vill vara med!

  3. Utgå från dig själv. Vad gjorde att du själv gick med? Hur har DIK levt upp till dina förväntningar? Dina egna argument är ofta också de mest trovärdiga.

  4. Se till att synas. Syns man, så finns man. Då blir det också lättare att värva. Så se till att dina kollegor är informerade om vad du gör. Mejla, lägg upp på intranätet eller anslagstavlan.

  5. Bjud in till aktiviteter. Ordna workshops, bjud in till fika och fixa lunch till årsmötet. Håll koll på vilka frågor som finns i luften och få alla att känna sig hörda – rekrytering handlar också om att vårda de medlemmar vi har. Personal från DIK-kansliet är gärna med och bidrar till att det sker aktiviteter på din arbetsplats. Kom också ihåg att DIK kan bidra ekonomiskt, kontakta oss för att få veta mer.

Se DIK:s tips för hur du håller kontakt med medlemmarna på din arbetsplats.

Kommunikation med medlemmar