Gå till innehåll

Rekrytera nya medlemmar

Rekrytera-nya-medlemmar-fortroendevald fackforbundet DIK

Genom att rekrytera nya medlemmar så höjer ni era röster och får mer inflytande på arbetsplatsen. Och ju fler DIK-medlemmar vi är, desto starkare blir vi tillsammans som fackförbund. Här får du några snabba tips hur du värvar nya medlemmar på din arbetsplats!

Akademikerveckan

Sacos Akademikervecka genomförs två gånger om året, vecka 6 och vecka 38. Det är en möjlighet för dig som lokalfacklig att träffa medlemmar och rekrytera nya. Du bjuder in medlemmar och potentiella medlemmar så att de kan delta.

Våren 2022 bjuder Sacoförbunden in till en spännande digital lunchföreläsning i samband med Akademikerveckan, den 11 februari 2022, kl. 12.00-13.00. Webbinariet genomförs av John Mellkvist och handlar om "Den nya åldern". Läs mer om webbinariet här

Akademikerveckan är ett tillfälle för att lyfta varför det är viktigt att vara medlem och öppnar för samtal om vad Akademikerföreningen är.

Tips inför Akademikerveckan

  • Använd dig av Akademikerveckans kampanjmaterial.

  • Prata med arbetsgivaren. Informera om att ni kommer ha olika aktiviteter under veckan.

  • Bjud in och prata med dina arbetskamrater, ställ frågan: Är du medlem? Vill du se webbinariet på fredag?

Mer information om vad du som lokalfacklig kan göra hittar du på Sacos sida om Akademikerveckan.

Tips för rekrytering

  1. Hitta potentiella medlemmar. Hälsa nyanställa välkomna, ta en lunch, digital fika eller hitta ett annat tillfälle som känns naturligt för dig. Berätta om din roll som lokalfacklig och om medlemskapet – till exempel vilken nytta man kan ha av DIK och vad ni hittills gjort på arbetsplatsen.

  2. Ställ frågan. Ta reda på om dina kollegor tillhör något förbund idag och om de kan tänka sig att bli DIK-medlemmar. Den vanligaste orsaken till att kollegor inte är med i facket är fortfarande att ingen frågat dem om de vill vara med!

  3. Utgå från dig själv. Vad gjorde att du själv gick med? Hur har DIK levt upp till dina förväntningar? Dina egna argument är ofta också de mest trovärdiga.

  4. Se till att synas. Syns man, så finns man. Då blir det också lättare att värva. Så se till att dina kollegor är informerade om vad du gör. Mejla, lägg upp på intranätet eller anslagstavlan. Ladda ner och använd dig av rekryteringsmaterialet med information om DIK-medlemskapet.

  5. Bjud in till aktiviteter. Ordna workshops, bjud in till fika och fixa lunch till årsmötet. Håll koll på vilka frågor som finns i luften och få alla att känna sig hörda – rekrytering handlar också om att vårda de medlemmar vi har. Personal från DIK-kansliet är gärna med och bidrar till att det sker aktiviteter på din arbetsplats. Kom också ihåg att DIK kan bidra ekonomiskt, kontakta oss för att få veta mer.

Se DIK:s tips för hur du håller kontakt med medlemmarna på din arbetsplats.

Kommunikation med medlemmar