Gå till innehåll

Chefsfredagar

inspiration-ideer-kunskap-fackforbundet-DIK

På Chefsfredag får du inspiration och kunskap som du har nytta av i rollen som chef. Det är en kostnadsfri förmån för dig som är medlem i DIK. Hösten 2020 är alla våra chefsaktiviteter digitala på grund av pandemin.

Är du chef men har inte fått en inbjudan till Chefsfredag? Kontakta oss på DIK för att uppdatera dina medlemsuppgifter.

Chefsfredag arrangeras i samarbete mellan DIK, Naturvetarna, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk Chefsförening (Akademikerförbundet SSR).

16 oktober: Chefen och den goda organisationen

Vad som krävs för att du som chef ska kunna leda? Många ledarskapsartiklar handlar om hur du ska bli en bättre chef och ger tips om hur du ska förändra dig eller göra för att lyckas. Men att lyckas som chef handlar inte bara om chefen som individ, utan hänger i hög grad på vilka förutsättningar som finns. Det organisatoriska sammanhanget har betydelse.

Föreläsaren Annika Härenstam är professor i arbetsvetenskap och tidigare forskningsledare för CHEFIOS. Under föreläsningen hämtar hon exempel ur sin forskning och beskriver chefsrollen och organisationen på ett sätt som du känner igen dig i och får idéer om hur du kan påverka din organisation.

  • Tid: Fredag 16 oktober klockan 14:00–15.30.

  • Plats: Digitalt, deltagarlänk mejlas ut senast en vecka innan eventet

  • Anmälan: Skicka anmälan till inbjudningar@dik.se senast 5 oktober. Ange i ämnesraden vilket datum det är du anmäler dig till.

6 november: Vad innebär AI för chefen?

Vad händer och vad betyder digitalisering och AI för dig som chef? Vårens snabba digitalisering påverkar våra yrkesliv och vår vardag och det kommer nya funktioner i snabb takt. Det kan skapa stress och oro, ibland också merarbete i en redan pressad organisation.

Pontus Strimling hämtar exempel ur sin forskning och beskriver utvecklingen av AI och mötet mellan teknik, experter, användare och samhälle med konkreta fallbeskrivningar. Pontus är forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier och biträdande föreståndare för Centrum för evolutionär kulturforskning. Han arbetar just nu med frågor om hur AI påverkar samhället, våra värderingar och normer.

  • Tid: Fredag den 6 november klockan 14:00 – 15.30.

  • Plats: Digitalt, deltagarlänk mejlas ut senast en vecka innan eventet

  • Anmälan: Skicka anmälan till inbjudningar@dik.se senast 22 oktober. Ange i ämnesraden vilket datum det är du anmäler dig till.

27 november: Det omätbara

Vad händer när vi ser världen i siffror och statistik? Under denna chefsfredag får vi lyssna på Jonna Bornemark som föreläser om vad det gör med viktiga omätbara kunskaper och värden. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot "förpappringen" av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

  • Tid: Fredag den 27 november klockan 14:00 – 15.30.

  • Plats: Digitalt, deltagarlänk mejlas ut senast en vecka innan eventet

  • Anmälan: Skicka anmälan till inbjudningar@dik.se senast 17 november. Ange i ämnesraden vilket datum det är du anmäler dig till.