Gå till innehåll

Skriva bra anställningsavtal

anstallning-ledare

Att vara tydlig med vilka anställningsvillkor som gäller och genom att lägga lite tid på genomgång av anställningsavtalet blir förutsättningarna bättre både för arbetsgivaren och för de anställda. DIK rekommenderar att alltid använda skriftliga anställningsavtal.

Vad är ett bra anställningsavtal?

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att medarbetarnas anställningsavtal följer kraven i lagen om anställningsskydd, LAS. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen underlättar det all typ av formalia kring anställningsvillkor och anställningsavtal. Det är arbetsgivaren som bestämmer om ni har kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen. Kollektivavtal tecknas antingen genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller direkt med det fackförbund arbetsgivaren väljer att samarbeta med. 

Ett anställningsavtal ska, enligt LAS, innehålla följande punkter: 

 • arbetsgivarens och den anställdes namn och adress 

 • dag när den anställde börjar 

 • arbetsplats (om det inte finns någon ska det framgå) 

 • yrkestitel och arbetsuppgifter 

 • anställningsform 

 • uppsägningstid 

 • lön och när den betalas ut 

 • förmåner 

 • normal arbetstid 

 • antal semesterdagar 

 • om det finns kollektivavtal och i så fall vilket. 

Företräder du som ledare arbetsgivaren i en rekrytering, är det viktigt att du får tydliga ramar och mandat när det kommer till vilka anställningsvillkor du kan komma överens om med den som ska anställas. 

Arbetsleder du kollegor i olika projekt, och de hänvisar till överenskommelser de gjort med arbetsgivaren som påverkar ert gemensamma arbete, är det viktigt att du stämmer av med personalansvarig chef om vad som gäller och hur det ska hanteras. 

Här kan du läsa mer om fördelarna med kollektivavtal!

Kollektivavtal