Gå till innehåll

Länsstyrelsen Västerbotten söker Byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet.

Sista ansökningsdag

18 maj

Ort

Umeå

Kontaktpersoner

Stina Sjöblom, Enhetschef, tel 010-225 45 40 eller 072-244 12 34 Katrine Nygren, Länsantikvarie, tel 010-225 45 22 eller 070-600 72 94

Facklig företrädare

Mikael Pettersson, SACO Tobias Johansson, ST, tel 010-225 40 00 (vxl)

Ansök

Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.


Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!


Västerbottens län är landets till ytan näst största och erbjuder stora variationer i natur- och kulturlandskapet från kustlandets expansiva städer med kranskommuner, via inlandets skogsbygder med tätorter och byar längs älvdalarna, till fjällområdets ytstora kommuner med stadig tillväxt av fritidsboende och turism. Spännvidden i förutsättningar medför en mångfald av möjligheter såväl som spännande utmaningar.


Arbetsuppgifter
Som byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Västerbotten erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Vår verksamhet är en betydelsefull del i utvecklingen av framtidens Västerbotten. Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom Verksamhetsområdet kulturmiljö/samhällsplanering och boende.Du kommer att ingå i ett sammansvetsat arbetslag av antikvarier, arkeologer, arkitekter, samhällsplanerare och stödhandläggare. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal olika sakområden inom Länsstyrelsen. Vårt arbete omfattar bland annat tillstånds- och tillsynsärenden avseende fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och kulturreservat, fördelning av statliga bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, energieffektivisering och bostadsbyggande, samverkan med kommunerna i den fysiska planeringen samt analysarbete och informationsinsatser inom vårt verksamhetsfält. Kulturmiljölagen, miljöbalken, plan- och bygglagen samt väg- och järnvägslagen ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten.


Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:

 • medverka i utvecklingen av Länsstyrelsens strategiska kulturmiljöarbete.

 • samverka med och ge råd till länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och medborgare.

 • handlägga ärenden om tillstånd och tillsyn avseende byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

 • handlägga ärenden om bidrag till kulturmiljövård.

 • medverka i och driva utredningar, uppdrag och projekt på kulturmiljöområdet.

 • bereda och besvara remisser från regeringen eller statliga myndigheter.

 • medverka i beredningen av överklagandeärenden samt svara på internremisser från övriga verksamhetsområden.


Beroende på din kompetens och erfarenhet kan du även komma att arbeta med andra arbetsuppgifter som förekommer inom verksamhetsområdet.


Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har:

 • akademisk utbildning med byggnads-/ bebyggelseantikvarisk inriktning

 • minst 1 års erfarenhet av arbete med byggnadsantikvariska frågor vid länsstyrelse, annan statlig myndighet, kommun eller museum

 • arbetslivserfarenhet av tillämpningen av kulturmiljölagen

 • arbetslivserfarenhet av tillämpningen av plan- och bygglagen

 • B-körkort då resor i länet förekommer


Det är meriterande om du har:

 • examen från byggnads-/ bebyggelseantikvarisk akademisk utbildning

 • utbildning eller erfarenhet inom samhällsplaneringsområdet

 • erfarenhet av att handlägga ärenden om tillstånd till ändring av byggnadsminnen och/eller kyrkliga kulturminnen

 • erfarenhet av att handlägga ärenden om bidrag till kulturmiljövård

 • erfarenhet av att leda eller samordna projekt

 • kunskap om tillämpningen av miljöbalken


Dina personliga egenskaper väger tungt då arbetet innebär flera utmaningar där olika intressen måste vägas mot varandra i ett helhetsperspektiv. Som person bör du därför vara självständig, strukturerad, utåtriktad, analytisk och initiativrik samt ha god förmåga att skapa förtroendefulla kontakter såväl internt som externt. För att lyckas i uppdraget bör du ha lätt för att samarbeta, vara lyhörd och ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Självklart har du ett stort intresse för samhällsfrågor.


Beskriv i din ansökan hur du uppfyller krav och meriter för tjänsten.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltid
Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast:   2021-05-18
Referensnummer:   112-4587-2021
Välkommen att söka genom att:


Lön
Löneform:   Månadslön

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:   1
Arbetstid:   Dagtid

Kontakt
Kontaktpersoner
Stina Sjöblom, Enhetschef, 010-225 45 40 eller 072-244 12 34
Katrine Nygren, Länsantikvarie, 010-225 45 22 eller 070-600 72 94

Facklig företrädare
Mikael Pettersson, SACO
Tobias Johansson, ST 010-225 40 00 (vxl)

Övrigt
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.Ange ditt löneanspråk.så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskyddDå Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Här hittar du alla lediga jobb på dik.se

Till jobbsidan