Gå till innehåll

Naturvårdsverket - Dataskyddshandläggare

Vill du vara med och stärka det pågående arbetet med efterlevnaden av dataskyddsförordningen och bidra till en viktig del av myndighetens arbete med en öppen och säker informationshantering? Naturvårdsverket söker nu en dataskyddshandläggare till sin Informationshanteringsenhet.

Sista ansökningsdatum

10 mars

Ort

Stockholm alternativt Östersund

Kontaktperson

Patrick Stenbacka, enhetschef, Informationshanteringsenheten

Fackliga representanter

Ficre Zehaie, ST Ulla Jennische, Saco

Ansök

Informationshanteringsenheten ansvarar för att stödja verksamheten i den digitala omställningen och frågor rörande en öppen och säker informationshantering. I detta arbete ingår att ta fram styrande och stödjande dokument, ge stöd till verksamheten, dokumentera och följa upp regelefterlevnaden i syfte att säkra en effektiv, rättssäker och ändamålsenlig informationshantering i enlighet med tillämpliga lagkrav rörande informationssäkerhet, behandling av personuppgifter och dataskydd, hantering av allmänna handlingar samt tillgängliggörande av information. Enheten stödjer också verksamheten i frågor om öppna data och datadriven innovation.

På enheten arbetar informationshanteringsspecialist, informationsspecialist för tillgängliggörande, informationssäkerhetssamordnare, arkivarier, registratorer och verksamhetsspecialister för systemstöd.

Arbetsbeskrivning
Som dataskyddshandläggare kommer du att samarbeta med informations-hanteringsspecialist, verksjurister och dataskyddsombud med frågor rörande efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Du kommer i första hand arbeta praktiskt med att dokumentera personuppgifts-behandlingar, handlägga begäran om registerutdrag och övriga rättigheter samt bistå vid utredning av personuppgiftsincidenter. Du kommer också att delta i arbetet med att ta fram styrande och stödjande dokument och implementera dem i verksamheten genom bland annat utbildningar och informationstillfällen.


I uppdraget som dataskyddshandläggare ingår att:

 • dokumentera verksamhetens personuppgiftsbehandlingar enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

 • stödja verksamheten i behandling av personuppgifter

 • handlägga begäran om registerutdrag och övriga rättigheter

 • bistå vid utredning av personuppgiftsincidenter

Utöver det kommer du även att delta i arbetet med att:

 • utveckla ett systematiskt arbetssätt för hantering av personuppgifter

 • ta fram styrande och stödjande dokument och arbetsprocesser

 • informations- och utbildningsinsatser

 • genomföra konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddsförordningen.


Kvalifikationer

För denna tjänst krävs att du har:

 • universitetsexamen (högskoleexamen), gärna med inriktning på juridik, arkiv eller informationsvetenskap.

 • flera års erfarenhet av arbete med regelefterlevnad

 • goda kunskaper om dataskyddslagstiftningen

 • praktisk erfarenhet med att dokumentera personuppgiftsbehandlingar

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och dataskydd

 • erfarenhet och kunskap om offentlig eller kommunal verksamhet

 • erfarenhet av att delta i utredningar rörande personuppgiftsincidenter

 • erfarenhet av att genomföra konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddsförordningen.

 • erfarenhet av att ta fram styrande och stödjande dokument samt utbilda i arbetet rörande dataskyddsförordningen


Arbetet ställer höga krav på självständighet och analytisk förmåga då du kommer att utgöra stödfunktion i verksamhetens behandling av personuppgifter. Vi ser att du är noggrann och strukturerad och arbetar för att prioritera och lösa ditt uppdrag på ett effektivt sätt. Du har också en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad då rollen innebär att vara en viktig kontaktpunkt inom myndigheten avseende personuppgiftsfrågor. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.


Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning. Naturvårdsverket tillämpar alltid 6 månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Intresseanmälan
Välkommen med din intresseanmälan senast den 10 Mars 2021.

Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedan personer.
Patrick Stenbacka, enhetschef, Informationshanteringsenheten.Ficre Zehaie, facklig representant, STUlla Jennische, facklig representant, Saco

Här hittar du alla lediga jobb på dik.se

Till jobbsidan