7 sätt att påverka för högre löner   

Paverka-for-hogre-loner

Bibliotekarie är ett av de lägst betalda akademikeryrkena. Här har DIK samlat verktyg och strategier som du som biblioteksanställd eller förtroendevald kan använda för att påverka arbetsgivare och politiker och driva på för högre löner.  

  1. Jämför med andra yrken! Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att göra lönekartläggningar där krav och kvalifikationer jämförs i syfte att ge lika lön till likvärdiga yrken. Du som arbetar i offentlig verksamhet kan begära ut och granska kartläggningar, arbetsvärderingar och löner och undersöka hur bibliotekarier ligger till jämfört med likvärdiga grupper.  

  2. Begär ett möte med arbetsgivaren! Be om ett möte redan under budgetarbetet som brukar vara på våren. På så sätt kan arbetsgivaren ta höjd för lönesatsningar innan budgetutrymmet är satt. Kräv att få svar på varför bibliotekariernas löner ligger långt efter andra jämförbara yrkesgrupper, och vad de planerar att göra åt det. Ge dig inte – försök igen nästa år om du inte får gehör.    

  3. Få arbetsgivaren och politikerna med er! Det är lättare att nå långsiktig framgång om de som bestämmer också vill vara med och driva på utvecklingen. Just nu är det brist på bibliotekarier och många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Lyft fram att attraktiva löner och anställningsvillkor gör det lättare att rekrytera och behålla personal.  

  4. Visa på värdet av biblioteken och bibliotekarierna! En nyckelfaktor är att öka kunskapen hos politiker, ledning och HR om vad bibliotekarier gör och bidrar till. Bjud in dem att besöka verksamheten och lyft fram bibliotekariernas unika kompetenser och hur biblioteken bidrar till samhället. Ta gärna hjälp av DIK:s rapporter och underlag. Det kan göra att kommuner och andra arbetsgivare avsätter mer resurser till biblioteken och bibliotekariernas löner. 

  5. Skriv en debattartikel eller be om ett möte med politikerna! För dig som arbetar i kommun eller region finns det många sätt att nå ut till dem som styr och försöka få dem att avsätta mer resurser till biblioteken. Du kan skicka underlag och frågor, be om möten eller skriva en debattartikel i din lokala tidning. Du kan också kontakta media och försöka få dem att skriva om brister i arbetsmiljö och löner. Ta gärna hjälp av DIK:s verktygslåda för påverkansarbete som finns på dik.se/paverka.    

  6. Se till att åtgärder inte blir en engångsinsats! Ofta ligger bibliotekarier långt efter andra jämförbara yrken i lön. Då kan det behövas särskilda satsningar under flera års tid för att bibliotekarierna ska komma i kapp. Följ statistiken och håll i frågan – inte sällan behöver det lokala facket ligga på och lyfta frågan år efter år innan det ger resultat. 

  7. Få statistik och lönecoachning av DIK! Alla medlemmar i DIK har tillgång till Sveriges största databas för akademikerlöner – Saco lönesök. Du kan också boka kostnadsfri lönecoaching eller kontakta DIK för att få stöd i att granska arbetsgivarens lönekartläggning. Ett sätt att påverka är också att engagera dig i det lokala facket och driva på för högre löner tillsammans med andra – ju fler vi är, desto mer kan vi påverka. 

Vill du skriva ut tipsen? Ladda ner dem här. Du kan också kontakta lokalfacklig@dik.se om du vill att vi skickar material.

Bjud in medlemmarna till lönefika!

Du som är förtroendevald kan utgå från verktygen och bjuda in till lönefika för kollegorna på arbetsplatsen eller bibliotekarierna i kommunen/regionen. Prata om hur löneläget ser ut hos er och vad ni tillsammans kan göra för att påverka! 

DIK står för fikakostnader och kan hjälpa till med underlag. Skicka ett mail till lokalfacklig@dik.se och skriv ”lönefika” i ämnesraden så får ni hjälp att hantera utläggen.

Dela budskapen i sociala medier

Vi har tagit fram budskapsbilder som kan delas vidare i sociala medier. Det är bara att ladda ner och lägga upp i din favoritkanal! Fler bilder kommer.

Gör så här för att ladda ner bilden: Om du sitter vid en dator, högerklicka på bilden och välj "spara som".

Höj bibliotekariernas löner!

Bild 1 i tredelad serie "Vad är en bibliotekarie värd?"

Bild 2

Bild 3

Här hittar du rapporten "Som om vi ska bära hela samhället".