Förtroendevald på din arbetsplats

Som medlem i DIK har du möjlighet att engagera dig i fackliga frågor och företräda medlemmarna på din arbetsplats. Du och dina kollegor kan också starta en lokalfacklig organisation.

Som fackligt förtroendevald, eller fackligt ombud, är du en mycket viktig person både för dina arbetskamrater och för DIK som organisation.

GDPR – tänk på det här som förtroendevald

Den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär skärpta krav på hantering av personuppgifter. Här går vi igenom de viktigaste punkterna att tänka på i ditt fackliga arbete och här hittar du instruktioner för personuppgiftshantering i sin helhet.

Att vara fackligt förtroendevald

Som förtroendevald kommunicerar du med DIK-medlemmarna på din arbetsplats om fackliga frågor. Uppdraget kan också handla om förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Du får kunskap om vad som händer i organisationen, kan samordna idéer och hjälpa till att förankra dem hos din arbetsgivare.

Du har rätt att vara ledig från ditt arbete när du arbetar fackligt. Hur mycket tid du lägger på ditt uppdrag beror på dina möjligheter och hur många medlemmar du företräder.

Som fackligt förtroendevald är du en mycket viktig person både för dina arbetskamrater och för DIK.

Dina roller som förtroendevald

Som förtroendevald kan du ha flera roller:

Facklig företrädare och förhandlare
Du företräder medlemmarna gentemot er arbetsgivare, till exempel i förhandlingar eller i en lönerevision.

Samtalspartner, rådgivare och samordnare
Du ser till att medlemmarna får den fackliga information de behöver och uppmuntrar medlemmarna att ta egna initiativ.

Rekryterare av nya medlemmar
Du presenterar DIK för nyanställda och berättar om poängen med att vara med i en facklig organisation.

Starta en lokal DIK-förening
De flesta av DIK:s medlemmar har tillgång till en lokal facklig organisation på arbetsplatsen – en arbetsplatsförening.

Här jobbar du som facklig företrädare och övriga medlemmar tillsammans kring frågor som:

  • Lön
  • Arbetsmiljö
  • Jämställdhet
  • Kompetensutveckling
  • Medbestämmande

Tillsammans får ni större möjlighet att påverka. Kontakta oss, så kan en föreningsutvecklare hjälpa dig att starta en förening på din arbetsplats.

Vi utbildar och stöttar dig

Som förtroendevald har du allt stöd du behöver från DIK:s centrala organisation. Du har en ombudsman att vända dig till i frågor om hur olika ärenden ska hanteras. Du kan också delta i informationsträffar och fackliga utbildningar som DIK anordnar inom exempelvis arbetsmiljö, förhandling och fackligt ledarskap. De gör dig till en säker förhandlare och en duktig lokalfacklig företrädare.

Så blir du fackligt ombud

Totalt har över 1 300 av DIK:s medlemmar någon form av fackligt förtroendeuppdrag. Vem eller vilka kan bli lokala fackliga företrädare beror på inom vilken sektor du arbetar.

När du blir vald till facklig ombud är det viktigt att din arbetsgivare får veta detta. Glöm inte heller att kontakta oss för att anmäla ditt förtroendeuppdrag.

Är du redan fackligt ombud?
För dig som är förtroendevald stöttar vi i hur du kommer igång med ditt arbete och inspirerar dina kollegor att engagera sig. Kontakta oss för att boka tid med en föreningsutvecklare.