Fackligt ledarskap 6–7 februari

Facklig utbildning för dig som vill lära dig grunderna och som vill utveckla ditt fackliga ledarskap.

Utbildningen går igenom de regelverk som styr ramarna för uppdraget som facklig företrädare. Syftet med utbildningen är att lägga en kunskapsgrund för sakligt, smart och effektivt fackligt arbete. Stort fokus läggs på rollen som facklig och vilka krav som ställs på dig i mötet med arbetsgivaren och medlemmarna, liksom hur du ska upprätthålla gränserna i uppdraget.

Målet med utbildningen är att du ska bli insatt i vad DIK och facket tycker i särskilda frågor och hur det fackliga uppdraget ska utföras. Allt för att du som lokal företrädare blir en bra mot-/medpart till arbetsgivaren i fullgörandet av dennes skyldigheter enligt medbestämmandelagen med flera lagar och kollektivavtal. Kort sagt; att göra dig till en säkrare lokalfacklig!

När, var, hur?

 • 6–7 februari
 • DIK:s kansli, Bondegatan 21, Stockholm


Ur programmet:

 • Den fackliga kartan och det arbetsrättsliga partssystemet; DIK och Saco
 • Rättigheter och skyldigheter enligt lagar och avtal i uppdraget som fackligt förtroendevald (förtroendemannalagen, medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen samt centrala kollektivavtal)
 • Styrelsearbete; formalia och strategi
 • Media och medlemskommunikation
 • Personuppgiftslagen i det fackliga arbetet och GDPR

För vem?
För att få gå utbildningen ska du vara facklig representant på din arbetsplats och medlem i DIK (för statlig sektor gäller att du ska arbeta på en av DIK:s kontaktmyndigheter och vara medlem i ett Saco-förbund).

Ansökan och antagning

Platserna till utbildningen är begränsade och fördelas efter beslut av kursledningen. Meddelande om antagning sker cirka en månad innan utbildningstillfället.

DIK betalar resa samt kost och logi under kursen. Du har rätt till ledighet med bibehållen lön från arbetsgivaren för deltagandet i facklig utbildning. Du söker själv ledigt hos din arbetsgivare.

Hur antagning till DIK:s fackliga utbildningar går till:

DIK tillämpar inte ”först-till-kvarn-principen” vid antagning till våra fackliga utbildningar. I stället går vi igenom vilka som sökt och väger samman faktorer som:

 • uppdrag i den lokala fackstyrelsen,
 • föreningens storlek samt styrelsens storlek,
 • om sökande inte blivit antagen till tidigare utbildningar,
 • geografisk spridning bland deltagarna,
 • med mera.

Utifrån dessa ”kriterier” gör vi ett sammanvägt urval av deltagare som antas samt vilka vi inte kan erbjuda plats till utbildningen i fråga. I beskedet om antagning får du veta om du står på reservplats inför den specifika utbildningen.

Vi noterar alltid om en lokalfacklig ansökt men inte blivit antagen och det är ett starkt kriterium för att till nästkommande utbildning få en slags förtur i antagningen.

Har du ytterligare frågor om antagningsrutiner; kontakta britt-marie.berggren@dik.se.

Anmälan
Anmäl ditt intresse till britt-marie.berggren@dik.se senast 23 november. Du får besked om antagning cirka en månad innan utbildningstillfället.

Löneersättning och resebokning

Detta gäller för dig som vill gå på våra utbildningar

Löneersättning

Du är berättigad till ledighet med bibehållen lön om du av föreningen på din arbetsplats eller av DIK direkt är anmäld som facklig förtroendeman, arbetsmiljö- eller skyddsombud. Däremot utgår inget traktamente för dig som deltar i fackliga utbildningar.

Hotell- och resebokning

Om du anmält dig till någon av våra utbildningar, boka ingenting, varken resa eller hotell, förrän du fått bekräftelse på att du blivit antagen.

Bor du så långt ifrån orten där utbildningen äger rum att du inte har möjlighet att resa hem under den kväll/de kvällar som evenemanget pågår har du även rätt till övernattning på hotell om du så önskar.

All bokning av hotell sker genom DIK.