6 frågor och svar om att vara förtroendevald

Här får du svar på de vanligaste frågorna om att vara fackligt förtroendevald.

 1. Vad innebär det att vara fackligt förtroendevald?
  Som förtroendevald företräder du medlemmarna på din arbetsplats i fackliga frågor. Man kan säga att du är en slags mellanhand mellan dem och DIK centralt, och en mycket viktig sådan. I praktiken innebär det du kommunicerar med kollegor, förhandlar med arbetsgivaren, arrangerar medlemsaktiviteter och rekryterar nya medlemmar. Som förtroendevald blir du DIK:s ansikte utåt och förbundets viktigaste ambassadör på din egen arbetsplats. Bra att veta är också att det bara är du som lokalfacklig representant som kan utse skyddsombud/arbetsmiljöombud.

 2. Hur blir jag förtroendevald?
  Hur den lokalfackliga representationen ser ut beror bland annat på vilken sektor du arbetar inom. Har din arbetsplats redan en lokalförening utses styrelsen av medlemmarna på ett årsmöte. Saknar ni en lokalförening kan DIK:s föreningsutvecklare hjälpa er att starta en. I brist på tillräckligt många intresserade styrelseledamöter (det krävs minst tre för att få till stånd en styrelse) kan det i stället utses en eller flera frivilliga lokalfackliga ombud, också kallade kontaktpersoner. Kontakta oss så berättar vi hur just du ska gå tillväga.

 3. Hur mycket tid tar det?
  Hur mycket tid ditt uppdrag tar beror framför allt på din egen ambitionsnivå men även på hur många medlemmar du företräder. Vanligen är dock antalet timmar/vecka som en lokalfacklig lägger ner på sitt uppdrag i det stora hela väldigt liten, även om det vid exempelvis en lönerevision kan bli lite extra jobb. Du har rätt att vara ledig från ditt arbete när du arbetar fackligt, till exempel vid förhandlingar, styrelsemöten och utbildningar. Det är heller inte meningen att du i efterhand ska behöva jobba igen den tid du varit frånvarande. Det får arbetsgivaren lösa på annat sätt.

 4. Vilka är fördelarna med att vara förtroendevald?
  Först och främst får du möjlighet att påverka. Du får insyn i verksamheten och bidrar till att utveckla din arbetsplats, vilket både arbetsgivare och kollegor uppskattar. Erfarenheten kan du sätta upp på ditt CV och kunskaperna du får om arbetslivet kommer du att ha nytta av genom hela din karriär.

 5. Kan det vara en nackdel att vara förtroendevald?
  Nej, det är bara till din fördel. Arbetsgivaren är oftast tacksam att det finns en motpart som är involverad i arbetsplatsen och vet vilka frågor som engagerar de anställda.

 6. Vad innebär det att vara ett skyddsombud?
  Som skyddsombud företräder du inte bara medlemmarna utan alla dina kollegor i frågor som rör arbetsmiljön på din arbetsplats. Du arbetar bland annat för att skapa en hälsosam arbetsmiljö – både fysiskt och psykosocialt – och ser till att din arbetsgivare uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.


Dina roller som förtroendevald

Som förtroendevald kan du ha flera roller:

Facklig företrädare och förhandlare
Du företräder medlemmarna gentemot er arbetsgivare, till exempel i förhandlingar eller i en lönerevision.

Samtalspartner, rådgivare och samordnare
Du ser till att medlemmarna får den fackliga information de behöver och uppmuntrar medlemmarna att ta egna initiativ.

Rekryterare av nya medlemmar
Du presenterar DIK för nyanställda och berättar om poängen med att vara med i en facklig organisation.

Starta en lokal DIK-förening
De flesta av DIK:s medlemmar har tillgång till en lokal facklig organisation på arbetsplatsen – en arbetsplatsförening. Här jobbar du som facklig företrädare och övriga medlemmar tillsammans kring frågor som lön, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling och medbestämmande. Tillsammans får ni större möjlighet att påverka.

Kontakta oss, så kan en föreningsutvecklare hjälpa dig att starta en förening på din arbetsplats.

Snabbguide till en skicklig förhandling

Som förtroendevald har du oftast förhandlingsmandat och därmed rätt att förhandla. Men vad behöver du egentligen ha koll på? Här kan du läsa vad du har rätt till och vad du behöver tänka på inför en förhandling.

5 tips för att rekrytera fler medlemmar

Ju fler vi är, desto starkare blir vi. Genom att rekrytera nya medlemmar till DIK ökar du förbundets inflytande och höjer medlemmarnas röster. Här får du några snabba tips hur du värvar.

 

Facklig ordlista

ALFA, FML eller MBL? Fackliga begrepp är inte alltid solklara. Här har vi samlat några av de vanligaste.

AB
Allmänna bestämmelser – villkorsavtal för kommun- och landstingsanställda.

AD
Arbetsdomstolen

AEA
Akademikernas arbetslöshetskassa

AgV
Arbetsgivarverket (statlig sektor)

Ajournering
Tillfälligt uppehåll i förhandlingen, till exempel för att båda parterna ska göra överläggningar.

AkademikerAlliansen
Samverkan mellan Saco-förbund inom kommun- och landstingssektorn.

ALFA
Allmänt löne- och förmånsavtal, statlig sektor.

AML
Arbetsmiljölagen

Förhandlingsframställan
En begäran om förhandling i en viss fråga, vanligen med förhandlingsunderlag inkluderat.

HÖK T
Huvudöverenskommelse inom kommuner och landsting. Vanligen åsyftas löneavtalet. T står för tillsvidare.

Kollektivavtal
En skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Avtalet reglerar dina löne- och anställningsvillkor.

LAS
Lagen om anställningsskydd.

FML
Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

MBL
Lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Preskriptionstid
Den tid man har på sig att överklaga ett beslut.

Protokoll
En skriftlig handling som redogör vad som sagts i en förhandling.

Protokollsanteckning
En redogörelse som antecknas i protokollet om en part har egna förslag eller synpunkter om förhandlingen.

PTK
Privattjänstemannakartellen, en samverkan mellan förbund – framför allt inom Saco och TCO –  som främst sluter huvudavtal och avtal om pensioner.

RALS
Ramavtal om löner mellan AgV och Saco S (statlig sektor).

Reservation
Se protokollsanteckning.

Saco
Sveriges Akademikers Centralorganisation

Saco S
Samverkanskartell bestående av Saco-förbund inom statlig sektor.

SKL
Sveriges Kommuner och Landsting, en arbetsgivarorganisation för Sveriges alla kommuner, landsting och regioner.

TCO
Tjänstemännens Centralorganisation, en sammanslutning av förbund med främst icke-akademiker som medlemmar.

Tolkningsföreträde
Rätt för en part att tolka en viss paragrafs innebörd till dess att en uppgörelse är nådd.