Utbildning i arbetsmiljö och likabehandling

Är du skyddsombud? Möter du arbetsmiljöfrågor i ditt fackliga uppdrag? Behöver du mer kunskap om arbetsmiljö och likabehandling? Anmäl dig till vår utbildning 19-20 september!

Om utbildningen

Två mycket konkreta utbildningsdagar där vi går igenom de regelverk som styr arbetsmiljöarbetet utifrån kollektiv och individinriktad aspekt. Stort fokus läggs på likabehandling eftersom arbetsgivaren är skyldig att integrera arbetet mot diskriminering med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi går igenom arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, socialförsäkringsbalken samt centrala kollektivavtal på området. Utbildningen inleds med teori varefter vi tillsammans arbetar med arbetsmiljöarbete i praktiken utifrån ett typfall. Självklart ingår också den digitala arbetsmiljön. Vi håller till på DIK:s kansli på Bondegatan 21 i Stockholm. 

Ansökan och antagning

För att få gå utbildningen ska du vara facklig representant eller skyddsombud på din arbetsplats och medlem i DIK (för statlig sektor gäller att du ska arbeta på en av DIK:s kontaktmyndigheter och vara medlem i ett Saco-förbund).

Skicka din intresseanmälan till Britt-Marie Berggren senast 25 maj, antagning meddelas innan midsommar. Skriv "Arbetsmiljö och likabehandling" i ämnesraden. DIK tillämpar inte ”först-till-kvarn-principen” vid antagning till våra fackliga utbildningar. I stället går vi igenom vilka som sökt och väger samman olika faktorer.

DIK betalar resa samt kost & logi. Du har rätt till ledighet med bibehållen lön från arbetsgivaren för deltagandet i facklig utbildning. Du söker själv ledigt hos din arbetsgivare.

Har du ytterligare frågor om antagningsrutiner? Kontakta britt-marie.berggren@dik.se.