Vad gäller? Gå vår fackliga utbildning 14–15 maj

Lär dig grundläggande regler kring alla villkorsdelar i våra medlemmarnas anställningsavtal under två intensiva utbildningsdagar i Stockholm.

Under utbildningen lär du dig allt ifrån lagen om anställningsskydd till ledighetsregler och principerna för lönesättning. Fokus ligger på medarbetarperspektivet.

Efter utbildningen kommer du lättare att kunna besvara frågor från medlemmarna om vad som gäller inom olika områden.

Kursdatum: 14–15 maj på DIK:s Kansli i Stockholm.

Sista ansökningsdatum är 1 mars. Ansökan skickas till britt-marie.berggren@dik.se. Ange "Vad gäller?" i ämnesraden. Meddelande om plats på utbildningen kommer under mars månad.

Ansökan och antagning

Förutsättningar för deltagande i facklig utbildning på DIK

För att få gå utbildningen ska du vara facklig representant eller skyddsombud på din arbetsplats och medlem i DIK (för statlig sektor gäller att du ska arbeta på en av DIK:s kontaktmyndigheter och vara medlem i ett Saco-förbund).

Ansökan och antagning

Inbjudan skickas ut till utbildningarna cirka två månader före respektive utbildningstillfälle. Platserna till utbildningen är begränsade och fördelas efter beslut av kursledningen.

Meddelande om antagning sker cirka en månad innan utbildningstillfället.

DIK betalar resa samt kost & logi. Du har rätt till ledighet med bibehållen lön från arbetsgivaren för deltagandet i facklig utbildning. Du söker själv ledigt hos din arbetsgivare.

Hur antagning till DIK:s fackliga utbildningar går till:

DIK tillämpar inte ”först-till-kvarn-principen” vid antagning till våra fackliga utbildningar. I stället går vi igenom vilka som sökt och väger samman faktorer som:

  • uppdrag i den lokala fackstyrelsen,
  • föreningens storlek samt styrelsens storlek,
  • om sökande inte blivit antagen till tidigare utbildningar,
  • geografisk spridning bland deltagarna,
  • med mera.

Utifrån dessa kriterier gör vi ett sammanvägt urval av deltagare som antas samt vilka vi inte kan erbjuda plats till utbildningen i fråga. I beskedet om antagning får du veta om du står på reservplats inför den specifika utbildningen.

Vi noterar alltid om en lokalfacklig ansökt men inte blivit antagen och det är ett starkt kriterium för att till nästkommande utbildning få en slags förtur i antagningen.

Har du ytterligare frågor om antagningsrutiner; kontakta britt-marie.berggren@dik.se.

Löneersättning och resebokning

Detta gäller för dig som vill gå på våra utbildningar

Löneersättning

Du är berättigad till ledighet med bibehållen lön om du av föreningen på din arbetsplats eller av DIK direkt är anmäld som facklig förtroendeman, arbetsmiljö- eller skyddsombud. Däremot utgår inget traktamente för dig som deltar i fackliga utbildningar.

Hotell- och resebokning

Om du anmält dig till någon av våra utbildningar, boka ingenting, varken resa eller hotell, förrän du fått bekräftelse på att du blivit antagen. Då får du mer information.

Du som är förtroendevald och behöver resa för att delta i våra utbildningar får din resa betald av DIK. Bor du så långt ifrån orten där utbildningen äger rum att du inte har möjlighet att resa hem under den kväll/de kvällar som evenemanget pågår har du även rätt till övernattning på hotell om du så önskar. 

All bokning av hotell sker genom DIK.