Att hantera hot – utbildning 29 och 31 januari 2018

Hot och våld har tyvärr blivit en del av den verklighet som bibliotekarier verkar inom idag. Därför håller DIK tillsammans med Hantera agera en utbildning i hur man hanterar just hot på arbetsplatsen.

På bilden: Philippa Borgh och Johannes Jakobsson från Hantera agera

DIK:s rapport Biblioteken speglar samhället som släpptes i september visa en dyster bild av våra bibliotekariers vardag. Nästan var fjärde folkbibliotekarie anger att det förekommit våld på deras arbetsplats de senaste två åren. Läs mer om rapporten här. 

Flera, både chefer och medarbetare, befinner sig i utsatta situationer. Arbete behövs med att förbättra både rutiner och beredskap för att stötta och hantera de problem och händelser som uppstår.

Utbildningen är ett pilotprojekt med deltagare från 16 olika verksamheter, totalt 32 deltagare. För få delta krävs det att en medarbetare och en chef deltar från samma verksamhet. Utbildningen baseras på ett aktivt deltagande.

Sista anmälningsdag är 10 januari 2018.

Skicka er anmälan till inbjudningar@dik.se.

Utbildningen är kostnadsfri, minst en deltagare från varje verksamhet måste vara medlem i DIK. Bekräftelse på deltagande skickas ut i mitten av december och därefter är anmälan bindande. Frånvaro som ej gäller sjukdom eller likvärdigt, debiteras med självkostnadspris.

 

Utbildningsdag för bibliotekschefer

29 januari, klockan 09:00 - 16:30

Bondegatan 21, DIK:s kansli i Stockholm

Under dagen kommer bibliotekschefer tränas i riskanalys och skapandet av handlingsplaner som en del i en tryggare arbetsplats. Vi kommer även att arbeta med konflikttrappa och psykologiska copingstrategier. Dagen kommer att varva enskilda arbeten och kortare informationspass med grupparbeten och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Utbildningsdagen för chefer är tänkt att förbereda chefer i de arbetsgivarfrågor som kan tänkas lyftas i medarbetarnas utbildningsdag, kopplat till AFS 2015:4.

 

Utbildningsdag för medarbetare

31 januari, klockan 09:00 - 16:30

Bondegatan 21, DIK:s kansli i Stockholm

Vi kommer under dagen inventera hotfulla situationer, hotaktörer och tränas i riskanalys. I syfte att skapa en tryggare arbetsmiljö på individnivå kommer vi att träna samtalsmetod och fördjupa oss i psykologiska copingstrategier. Dagen kommer att varva enskilda arbeten och kortare informationspass med grupparbeten och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Utbildningen för medarbetare är tänkt att skapa mental förberedelse för bibliotekarier att hantera hot och våld på arbetsplatsen.

Utbildningen leds av Philippa Borgh och Johannes Jakobsson från Hantera agera.

Philippa Borgh är leg. psykolog med bakgrund inom Säkerhetspolisen och Polishögskolan. Hon har bland annat arbetat med att utbilda poliser i konflikthantering. 

Johannes Jakobsson är journalist med lång erfarenhet av att hantera hat och hot mot journalister. Han har bland annat arbetat med Expo, Efterlyst och Veckans brott.   

 

Vid frågor kontakta Amanda Sjöquist, projektledare på amanda.sjoquist@dik.se