Chefsfredag med Lotta Dellve – Göteborg 23 februari

Chefsfredagarna bjuder på intressanta ledarskapsföreläsningar samt efterföljande mingel där du kan nätverka med andra chefer.

Foto: Ulf Nilsson, Högskolan i Borås

Föreläsaren Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet, kommer fokusera på aktuell forskning kring det ledarskap som utövas på olika nivåer i en organisation. Framförallt handlingspraktiker och strategier. Trendspaningen omfattar några trender i samhällsutvecklingen – och dess betydelse för ledarskapet idag och i framtiden.

Om lösningar genom ledarskap och ledningssystem ska vara hållbara, behöver de ske utifrån systemperspektiv. Därför kommer implikationer och lösningar ges på olika nivåer. De exempel som ges kommer framförallt vara från offentlig sektor.

När: 23 februari kl. 14:00 - 16:30.
Var: Scandic Europa, Nils Ericsongatan 21, Göteborg
Hur: Anmäl dig här senast 13 februari. Antalet platser är begränsade.
Frågor: Mejla till kansli@dik.se.