Chefsfredag: Motivation kan inte köpas för pengar

Tänk om det var så enkelt att lön skapade motivation. Då skulle högre lön öka motivationen och få dina medarbetare att prestera på jobbet. Du vet ju också att det inte är så enkelt. Istället handlar det om att tillgodose medarbetarnas psykologiska och sociala behov.

AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin är aktuella med boken “Lön och Motivation - chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare”. De hjälper chefer och organisationer att utveckla sin belöningsfilosofi genom föreläsningar, workshops och kurser om lön, belöning och ledarskap.

De beskriver att belöning handlar om att skapa förutsättningar för prestation mer än vad det handlar om pengar. Genom att erbjuda ett meningsfullt sammanhang och ge uppmärksamhet i vardagen ger du utrymme för dina medarbetares prestation. Du får tips och exempel på hur andra chefer skapat sin egen belöningsfilosofi.

Umeå
Tid: 
Fredag 27 september klockan 14:00 - 16:30.
Plats: Scandic Plaza Umeå, Storgatan 40 

Örebro
Tid:
11 oktober klockan 14.00 - 16.30
Plats: Scandic Grand, Örebro

Stockholm
Tid: 29 november klockan 14.00 - 16.30
Plats: Scandic Anglais, Stockholm

Anmälan: inbjudningar@dik.se