Chefsfredag: Organisatoriska mellanrum

Bättre samverkan har länge beskrivits som lösningen på fallerande kvalitet, säkerhet och effektivitet, inte minst i offentliga verksamheter – särskilt vård och omsorg. Men det gäller faktiskt alla specialistintensiva verksamheter (alltså även privata).

Den teori Mats håller på att utveckla, om det han kallar organisatoriska mellanrum, kan fungera som grund för diskussioner om interorganisatoriska samverkan och hur sådan samverkan kan förbättras. Teorin går ut på att det är i våra föreställningar om organisering och ledning som problemen finns.

Föreställningar som sedan kommer till uttryck i både attityder och beteenden men också de sätt på vilka vi organiserar verksamheter. Därför måste vi ”tänka om” för att bli bättre på gränsöverskridande samverkan. Ett antal strategier presenteras för hur man bör gå tillväga istället.

Malmö
Tid:
 13 september, 14:00 - 16:30
Plats: Scandic S:t Jörgen, Malmö

Göteborg
Tid:
6 december, 14.00 - 16.30
Plats: Scandic Crown, Göteborg

Begränsat antal platser. Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som är medlem. Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

An
mälan: inbjudningar@dik.se.