Chefsfredag: Plats för etik

Välkommen till chefsfredag med nätverkande mingel med dryck och tilltugg! Kostnadsfritt för dig som medlem.

Foto: Lovisa Falkenström

Erica Falkenström

Erica Falkenström är fil dr i pedagogisk och hennes forskning har handlat om etisk kompetens och etiskt ansvarstagande. Hennes forskning har fokuserat på ledning och styrning inom hälso- och sjukvård. Under hösten påbörjar hon ett arbete med Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR för att se över vår chefs- och ledarskapsetik.

Erica Falkenström har skrivit flera böcker om etik och den senaste handlar om etisk kompetens och ansvarstagande i sjukvården – På spaning efter etik. Vi känner igen den komplexa vardagen med resurser, behov, regler och styrning där chefer och medarbetare verkar för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi pratar om att leda med tillit, vilket kräver rätt förutsättningar och en kultur där just samtal om etik är en viktig del. Att det finns plats för etik och en aktiv dialog om etiska dilemman är viktigt för både professionens balans och kvaliteten i verksamheten. Hur ser det ut idag, inte bara i sjukvården utan i alla våra välfärdsverksamheter? Vilka förutsättningar har chefer och medarbetare att ta ansvar och handla etiskt?

Stockholm
Tid: 
Fredagen den 9 november
Föreläsningen är 14.00 – 15.30 och därefter mingel och nätverkande
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
Anmälan: Senast 25 oktober till inbjudningar@dik.se . Intresset är stort och anmälan är bindande. Om du får förhinder, meddela det och ge någon annan chans att delta. En chefskollega kan följa med i mån av plats.

Malmö
Tid: Fredag den 16 november
Föreläsningen är 14.00 – 15.30 och därefter mingel och nätverkande
Plats: Scandic St Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö
Anmälan: Senast 1 november till inbjudningar@dik.se. Intresset är stort och anmälan är bindande. Om du får förhinder, meddela det och ge någon annan chans att delta. En chefskollega kan följa med i mån av plats.

Göteborg
Tid: 
Fredag den 7 december
Föreläsningen är 14.00 – 15.30 och därefter mingel och nätverkande 
Plats: 
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg
Anmälan:
Senast 20 november till inbjudningar@dik.se. Intresset är stort och anmälan är bindande. Om du får förhinder, meddela det och ge någon annan chans att delta. En chefskollega kan följa med i mån av plats.