Chefsfredag: Så fångar du begåvningar med rätt ledarskap

Framtidens chef har god självinsikt och skapar bra relationer, bygger hållbara och prestigelösa organisationer där värderingarna fokuserar på tillit och trygghet. Unga väl meriterade ställer höga krav på sin blivande chef och byter arbetsplats om de inte är nöjda. Ingrid Tollgerdt-Andersson berättar om sin nya forskning om framtidens ledarskap.

Hundratals chefer i olika åldrar har intervjuats och svarat på frågor kring värderingar, ledarskap, framtid och framgång. Resultatet ger stöd för spännande skillnader mellan branscher och länder, mellan yngre och äldre. Det har också skett en viss förändring de senaste decennierna.

Det är stora skillnader mellan näringsliv och offentlig sektor när det handlar om synen på ledarskap. Vad krävs av framtidens ledare och organisationer om de ska konkurrera med de allra bästa? Hur lockar vi de mest meriterade, behåller dem och skapar bra samverkan mellan olika åldersgrupper och kompetenser?

Norrköping
Tid:
 Fredag 11 oktober klockan 14:00 - 16:30.
Plats: Elite Grand Hotel, Tyska torget 2, Norrköping 

Uppsala
Tid:
8 november klockan 14:00 - 16:30
Plats: Scandic Upplandia, Uppsala

Anmälan öppnar inom kort