Dan Hasson: Ny metod lär chefer att arbeta faktabaserat

Chefer och beslutsfattare utgår alltför ofta från förutfattade meningar – inte fakta – när de fattar viktiga beslut, vilket ibland kan få ödesdigra konsekvenser. Stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson har utvecklat metoden Faktabaserad organisationsutveckling som lär chefer att kunna ta välgrundade beslut som de kan stå för.

Dagens chefer verkar i ett alltmer komplext arbetsliv. Hur ska jag som chef hantera motstridiga krav från olika medarbetare? Vad ska jag tänka på när en medarbetare är på väg tillbaka från en sjukskrivning? Kan jag lita på resultatet från arbetsmiljöenkäten och hur ska jag använda det? 

Att arbeta faktabaserat kan underlätta för chefer att fatta rätt beslut. Det är ofta lika enkelt som det låter: att utgå från fakta istället för förutfattade meningar – när man väl vet hur man gör. Men det kan också bli svårt då vi behöver gå emot instinkten att snabbt försöka lösa problem innan vi förstått dem.

Dan Hasson beskriver här ett systematiskt, faktabaserat arbetssätt. Han slår hål på myter om stress, arbetsbelastning och förändringsarbete, och visar hur du kan:

  • välja rätt insatser för organisationsutveckling och problemlösning
  • skapa delaktighet och vinna medarbetares tillit
  • forma organisationens framtid utifrån fakta istället för förutfattade meningar
  • göra systematiskt arbetsmiljöarbete energigivande
  • hjälpa medarbetare med stressrelaterad ohälsa till effektiv rehabilitering

Faktasiskt lär dig ett modernt och faktabaserat ledarskap som främjar god och hälsosam arbetsmiljö och minskar risken för onödiga bakslag.

Stockholm
Tid: 
30 augusti, 08.00-09.00 med frukost mellan 07.30-08.00
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Anmälan: senast 22 augusti till inbjudningar@dik.se