Leadership Friday om förändringsarbete: Så gör du "det nya" till "det normala"

Att åstadkomma förändring i en verksamhet – det vill säga att få människor att göra något på ett annat sätt än tidigare – är krångligare än vad vi kan tro. I denna föreläsning pratar Kelly Odell om hur vi får människor att både kunna och vilja ändra sitt beteende mer permanent, i syfte att förverkliga en vision.

Att åstadkomma förändring i en verksamhet – det vill säga att få människor att göra något på ett annat sätt än tidigare  är krångligare än vad vi kan tro. Det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner. Kelly Odell kommer att prata utifrån sin ny bok Förändringshandboken – för ledare och medarbetare och beskriva hur vi får människor att både kunna och vilja ändra sitt beteende mer permanent, i syfte att förverkliga en vision. Om hur vi gör "det nya" till "det normala".

Ska kontoret bli aktivitetsbaserat, är det dags att byta ut det gamla IT-systemet eller ska kunderna göra mycket mer av jobbet själva, på nätet? Vill företaget öka mångfalden eller att skapa större delaktighet för medarbetarna? Att åstadkomma förändring i en verksamhet – det vill säga att få människor att göra något på ett annat sätt än tidigare – är krångligare än vad vi kan tro. Det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner. Och sedan står vi där med ett dyrt nytt IT-system som inte används som det var tänkt. Eller så sätter sig medarbetarna på samma plats varje dag ändå, precis som de alltid har gjort.

Det här är en bok om hur vi får människor att både kunna och vilja ändra sitt beteende mer permanent, i syfte att förverkliga en vision. Om hur vi gör "det nya" till "det normala". Författaren beskriver en modell över förändringsprocessen uppdelad i fyra huvudfaser – insikt, analys, planering och implementering – och leder läsaren steg för steg på vägen mot målet.

Om författaren

Kelly Odell är strategikonsult med inriktning mot förändringsledning. Han har mångårig erfarenhet av ledarrollen, bland annat som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. I dag är han verksam som konsult och utbildare med inriktning mot ledarskap, förändring och motivation. Kelly har tidigare skrivit den uppmärksammade boken Mänskligt ledarskap (Liber, 2014).

Göteborg
Tid: 20 september, 08.00-09.00, frukost 07.30-8.00
Plats: Hôtel Eggers, Drottningtorget 2–4, Göteborg
Anmälan: Senast 16 september till inbjudningar@dik.se

Malmö
Tid: 6 december, 08.00-09.00, frukost 07.30-8.00
Plats: Slagthuset/Kontorshotellet, Carlsgatan 12A, Malmö
Anmälan: Senast 29 november till inbjudningar@dik.se