Leadership Friday – Hållbara team i en ohållbar värld

Välkommen till ett frukostseminarium som ger dig som chef inspiration och konkreta tips för hur du skapar hållbara team!

Under de senaste decennierna har det för det flesta skett oerhört stora förändringar i hur livet ser ut både på jobbet och hemma. Digitaliseringen har förändrat arbetsinnehåll och lett fram till ett mer gränslöst liv där jobb och privatliv flyter samman. Informationsflödet är enormt och sociala medier har förändrat sättet vi umgås med vänner och hur samvaron i hemmen ser ut. Allt detta påverkar i hög grad din roll som chef; vad och hur du kan ta ansvar när det kommer till medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö.

Vi ser en omfattande stressrelaterad ohälsa och det blir alltmer tydligt att ohälsa och stress varken är en individ- eller arbetsmiljöfråga utan en samhällsfråga. Vi behöver ta oss an den ur ett systemtänk snarare än punktinsatser och för de redan ”drabbade”.

Relevanta frågor att ställa är:

  • Hur hamnade vi här och vad behöver vi göra för att navigera i detta nya landskap?
  • Vad kan jag som chef göra?

Ur innehållet:

  • Det handlar om alla och hela vardagen
  • Ta utgångspunkt i medarbetarnas personliga hållbarhet
  • Hur teamet tar gemensamt ansvar för arbetsmiljön
  • Chefens viktigaste uppgift: föredöme & förutsättningar

Om föreläsarna

Anna Ahrenfelt är civilekonom men har ägnat sitt yrkesliv till utveckling av människor, grupper och organisationer både som anställd och som konsult. Anna är en av grundarna till Hållbar Vardag och har nyligen gett ut boken Myten om många bollar i luften. Hållbar Vardag bidrar till ökad personlig hållbarhet och fler hållbara arbetsplatser genom att sprida budskapet och utveckla konkreta verktyg för individer, familjer, arbetsgrupper och organisationer.

Linda Michelin är civilekonom och arbetade länge på marknadsavdelning innan hon bytte bana till att coacha i självledarskap och det viktiga ledarskapet i familjen. Linda är en av grundarna till Hållbar Vardag och har tagit fram bland annat OSA-kortleken. Hållbar Vardag bidrar till ökad personlig hållbarhet och fler hållbara arbetsplatser genom att sprida budskapet och utveckla konkreta verktyg för individer, familjer, arbetsgrupper och organisationer.

  • 14/9 Stockholm - Anna Ahrenfelt
  • 28/9 Göteborg - Anna Ahrenfelt
  • 26/10 Malmö - Linda Michelin

Anmäl dig till: inbjudningar@dik.se senast 7 dagar före evenemanget. Ange datum i ämnesraden. Får du förhinder? Avanmäl dig och ge någon annan chans att delta. 

Tid: 08.00-09.00, frukost serveras från kl 07.30.