Utvecklingsstipendiet Creo

Creo är ett utvecklingsstipendium som syftar till att enskilda yrkesverksamma medlemmar ska kunna få ekonomiskt stöd av DIK när de vill utvecklas i sitt yrke.

Riktlinjer

 • Stipendiet delas ut till yrkesverksamma medlemmar.
 • Det kan användas till forskning, kompetensutveckling eller utvecklingsprojekt.
 • Idén ska innehålla kreativitet och vara väl genomtänkt.
 • Stipendier ges till de ansökningar som innehåller högsta möjliga kvalitet.
 • DIK-medlem kan ansöka om en summa upp till 30 000 kronor.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av idén, på högst 5 000 tecken inklusive blanksteg, en översiktlig budget av vad stipendiepengarna ska användas till samt ett kortfattat cv.

Anvisningar

 • Stipendierna beviljas och utbetalas till enskilda medlemmar och återgår till DIK efter ett kalenderår om inte stipendierna har hämtats ut.
 • Förbundsstyrelsen beslutar om att bevilja stipendierna efter beredning av presidiet.
 • Förbundsstyrelsen beviljar upp till två stipendier per år.
 • Förbundsstyrelsen kan fritt avstå att bevilja stipendier.
 • Båda stipendierna kan ges till verksamma inom samma yrkesområde. Det är kvaliteten på ansökningarna som avgör vem som ska få stipendiet.
 • Förbundsstyrelsen kan också besluta om särskilda prioriteringsområden för stipendiet, exempelvis genom att bevilja stipendium enligt ett utvalt tema under ett år.
 • Stipendiaterna ska senast ett år efter utbetalat stipendium skriftligt redovisa till förbundsstyrelsen hur stipendierna har använts.
 • Två tredjedelar av stipendiesumman utbetalas efter att stipendierna har beviljats. En tredjedel utbetalas när redovisningen är inskickad.
 • Frågor? Skicka till info@dik.se.

Upp till två stipendier per år delas ut och utlysningen sker i DIK:s kanaler.