Gå till innehåll

Gå med i a-kassan

a-kassa-trygghet

Som medlem i DIK kan du gå med i Akademikernas a-kassa. Din samlade månadsavgift blir något högre, men du får en grund till ekonomisk trygghet även om jobbet försvinner. Du ska våga byta jobb, flytta eller starta eget utan att ekonomin är ett hinder.

A-kassan är främst till för dig som arbetar

Ersättning från a-kassan kräver att du har arbetat före arbetslösheten – det gäller både om du varit anställd eller drivit eget företag. Så länge du är student har du inte rätt till ersättning från a-kassan och det gäller även under studieuppehåll. Men, det finns ett undantag – ifall du jobbat tidigare. Då ska du självklart gå med i a-kassan under studietiden, vilket ger dig en extra trygghet om du inte får jobb efter examen. Om du arbetar extra under studierna rekommenderar vi att du går med ett år innan studierna avslutas. För att kunna få ersättning baserad på lönen måste man nämligen ha varit med i a-kassan i 12 månader. 

Om du arbetar och är medlem i DIK och Akademikernas a-kassa, ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Den kan ge dig upp till 80 procent av lönen om du blir arbetslös. I praktiken betyder det att du kan leva som vanligt även om du förlorar jobbet.

Ansök om medlemskap i a-kassan

För att bli medlem i a-kassan behöver du skicka in en ansökan till Akademikernas a-kassa. På deras webbplats hittar du också information om villkoren för medlemskap och ersättning. Är du medlem i en annan a-kassa och vill byta? Vänta tills du får bekräftelse på ditt medlemskap i Akademikernas a-kassa och kontakta sedan din nuvarande a-kassa för att begära utträde. Under förutsättning att det inte blir glapp mellan medlemskapen får du självklart tillgodoräkna dig tiden i den förra a-kassan. Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa genom ett annat Sacoförbund behöver du inte skicka in en ny ansökan. 

Mer information och ansökan på Akademikernas a-kassas webbplats

Har du blivit uppsagd? 


Är du anställd och har blivit uppsagd? Kom ihåg att be om ett intyg från din arbetsgivare. För att få a-kassa behöver du ett särskilt så kallat arbetsgivarintyg som din arbetsgivare ska fylla i. Mer information om det finns på Akademikernas a-kassas webbplats.  

Läs mer om uppsägning här!