Gå till innehåll

Ny personuppgiftspolicy från 24 november 2020

GDPR fortroendevalda

DIK värnar din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur DIK behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa om vilka uppdateringar vi gjort i vår nya personuppgiftspolicy.

Vår dataskyddspolicy innehåller en personuppgiftspolicy för dig som är medlem i DIK. I personuppgiftspolicyn framgår för vilka ändamål och hur DIK behandlar dina personuppgifter.

När det sker förändringar – oavsett om vi förändrar rutiner eller börjar efterfråga andra personuppgifter än tidigare, eller vill behandla de vi redan har för nya ändamål samt om lagar och regler ändras – behöver vi uppdatera personuppgiftspolicyn samt informera dig som medlem om att så har skett.

Från den 24 november 2020 gäller ny personuppgiftspolicy för medlemmar:

GDPR-2020-1.2_Personuppgiftspolicy_medlemmar (klicka på länken för att läsa och ladda ned)

Jämfört med föregående version av policyn har vissa redaktionella ändringar gjorts. Vidare har ett avsnitt med förtydliganden om personuppgiften fackligt medlemskap byggts ut. Avslutningsvis omfattar personuppgiftspolicyn för medlemmar nu även information om insamling av så kallad jämlikhetsdata.

DIK:s förbundsstyrelse har beslutat att förbundet i arbetet för att motverka diskriminering och främja mångfald ska efterfråga jämlikhetsdata i enkätsammanhang. Genom att använda jämlikhetsdata som metod kan DIK tydligt synliggöra ojämlika förhållanden i medlemmarnas arbetsliv och sedan arbeta för att motverka dessa. Läs mer om jämlikhetsdata här.

  • Separat samtycke kommer att inhämtas i varje enkät i vilken jämlikhetsdata efterfrågas.

  • Det är alltid valfritt att besvara frågor om jämlikhetsdata.

DIK behandlar inte personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom DIK:s verksamhet, eller i andra än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.