5 exempel på hur DIK jobbar med politisk påverkan

Hur jobbar vi med påverkansarbete och opinionsbildning? Här får du en snabb översikt.

 1. Vi uppvaktar politiker och beslutsfattare och bidrar med vårt kunnande och perspektiv
  Genom att författa skrivelser där vi argumenterar för DIK:s ståndpunkter och genom att träffa politiker och beslutsfattare i mer eller mindre formella sammanhang bidrar DIK med kunskap som är viktig för att besluten ska bli så bra som möjligt och med problembeskrivningar och frågeställningar som annars skulle vara svåra för politiker att få tillgång till.
 2. Vi debatterar på en mängd olika arenor för att lyfta och driva på i frågor som är viktiga för DIK:s medlemmar
  Debattartiklar, paneldiskussioner, seminarier, sociala medier och mingel är några exempel på arenor där vi försöker nå ut med de frågor och lösningar som är viktiga för DIK:s medlemmar. Andra viktiga ytor för att nå ut med våra budskap är konferenser och branschforum av olika slag.
 3. Vi tar fram rapporter och kunskap för att synliggöra förhållanden som behöver förändras eller belysas
  Genom att fråga medlemmar om deras arbetsvardag, genom att analysera offentlig statistik eller genom att gå igenom vad andra aktörer såsom forskare eller myndigheter kommit fram till, sammanställer vi underlag och argument både för externt bruk mot beslutsfattare och politiker, men också för att DIK internt ska bli ännu bättre på att förstå och på att driva medlemmarnas frågor.
 4. Vi deltar i expert- och referensgrupper där medlemmarnas perspektiv behöver lyftas
  Innan en offentlig utredning når en ministers bord har den allt som oftast stötts och blötts inte bara av utredningskansliet utan även av berörda organisationer inom civilsamhället och på arbetsmarknaden. Saco finns ofta med i referensgrupper kopplade direkt till utredningar som rör arbetsmarknaden och DIK är en aktiv deltagare i de Saco-sammanhang som ger inspel till utredningen. DIK deltar även i grupperingar som rör medlemmarnas professioner, antingen via personal från kansliet eller via aktiva medlemmar.
 5. Vi skriver remissvar på förslag från regeringen som påverkar våra medlemmar
  Innan en offentlig utredning blir en proposition samlas åsikter och tankar in från berörda organisationer. DIK skriver remissvar till utredningar som berör frågor som är viktiga för, eller som påverkar, våra medlemmar. Vi meddelar om vi tycker förslagen är bra eller dåliga, om utredningen har missat något eller kommer med egna förslag om vi ser att det finns bättre lösningar på problemen.