DIK:s expertgrupper

DIK samlar medlemmar med erfarenheter och kompetenser från stora delar av arbetsmarknaden. För att ta tillvara på all kunskap och integrera den i vårt påverkans- och utvecklingsarbete tillsätter förbundsstyrelsen expertgrupper som djupdyker i en specifik fråga eller ett visst område.

Expertgruppen för skolbibliotek

Expertgruppen för skolbibliotek har varit verksam sedan 2010 och består i dag av Jenny Lindmark, biblioteksutvecklare i Region Västerbotten, Sofia Hög, bibliotekarie på Viskastrandsgymnasiet, Karin Ahlstedt, enhetschef på biblioteken i Malmö, Inga Andersson, rektor på Lars Kaggskolan i Kalmar och Tony Melander, bibliotekarie på Vadstena bibliotek.

Gruppen bedömer varje år vilka skolbibliotek som får utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. De har också arbetat fram DIK:s definition av vad ett skolbibliotek är, vilka kompetenskriterier som en skolbibliotekarie bör uppfylla, jobbat för att skolbibliotekarier ska räknas som pedagogisk personal i Skolverkets statistik och bevakat hur fördelningen av regeringens satsning på skolbiblioteken i budgeten 2016 fallit ut. Och mycket mer.

Expertgruppen för kultur, medier och nationell strategi

Expertgruppen för kultur, medier och nationell strategi har varit verksam sedan hösten 2017 och består av Sofia Dahlquist, digital pedagog inom museer och kulturarv, Eva-Maria Häusner, bibliotekarie på Kungliga biblioteket, Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt i Helsingfors, Ann-Sofie Klareld, universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap, Kenth Persson, vd/marknadsstrateg Futopia Group samt Anna Troberg, ordförande i DIK.

Gruppen har i uppdrag att formulera en verksamhet som skulle kunna stärka arbetsmarknaden för DIK:s medlemsgrupper genom att ca 250 miljoner flyttas från arbetsmarknadsdepartementet till kulturdepartementet. Bakgrunden är de pågående förändringarna av arbetsmarknaden där behoven av hög kompetens och färdighet inom bland annat interkulturell förståelse, tolkning och komplext tänkande behöver formuleras och lyftas fram.

Expertgruppen DIK Student

Studentgruppens uppdrag är att lyfta frågor som är viktiga för studentmedlemmarna och vara med och påverka vilka frågor DIK driver. Gruppen finns representerad i DIK:s förbundsstyrelse och i Saco Studentråd. Under våren planerar studentgruppen att arrangera ett eller flera seminarier på Stockholms universitet.

Vill du också engagera dig i expertgruppen för studenter? Hör av dig till Johanna Alm Dahlin via johanna.alm.dahlin@dik.se eller 08-480 040 13 så får du mer information.

Expertgrupper som har slutrapporterat sitt uppdrag

Expertgruppen för minnesinstitutionernas framtida kompetens 

Expertgruppen för mångfald 

Expertgruppen för forskningspolitik 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för arkeologer

Expertgrupp för digital arbetsmiljö

Expertgrupp för bibliotekariers framtida yrkeskompetens