Tre av våra prioriterade områden

DIK arbetar med en rad olika frågor för att bevaka våra medlemmars intressen. Här är tre områden som vi jobbar lite extra med just nu.

Digital arbetsmiljö

Det allt mer digitaliserade arbetslivet förändrar förutsättningarna för hur vi utför vårt arbete samt när och var det kan utföras. Möjligheten att arbeta från olika platser och vid olika tider är större än någonsin. För många är det en positiv utveckling då det kan bli lättare att till exempel kombinera karriär med föräldraskap. Samtidigt finns en baksida när gränsdragningen mellan arbete och fritid riskerar att suddas ut. Ökade krav på tillgänglighet kan leda till ohälsosam stress. Nya arbetsmiljöproblem kan uppstå då kraven på medarbetaren att hantera flera olika system ökar, system som inte alltid är kompatibla med varandra och som inte alltid utvecklats med användaren i fokus.

Därför jobbar DIK för att förbättra den digitala arbetsmiljön. Vi har bland annat tagit fram en rapport som kartlägger våra medlemmars digitala arbetsmiljö samt tagit fram en policy för ett flexibelt arbetsliv.

Social oro, hot och våld på bibliotek

Hur är det på biblioteken? Lugnt och skönt med plats för läsning och stilla tankar, eller stökigt och högljutt med sönderskurna möbler och böcker med utrivna sidor? Tyvärr är båda bilderna i dag verklighet och DIK arbetar för att alla bibliotek ska kunna vara både en plats för stilla läsning och reflektion samt för möten och diskussion. Ingen bibliotekarie eller biblioteksbesökare ska behöva utstå hot eller våld för att bibliotekens öppenhet missbrukas av människor som inte respekterar bibliotekariers arbetsmiljö och kompetens, eller bibliotekets regler.

Därför har DIK tagit en aktiv plats i debatten kring arbetsmiljön på biblioteken – våra medlemmar ska känna sig trygga på jobbet och veta hur de ska agera i en hotfull situation. Därför har vi i två omgångar kartlagt förekomsten av social oro, hot och våld på bibliotek samt tagit fram en utbildning där vi lär bibliotekarier och bibliotekschefer hur de kan jobba förebyggande och hur de kan agera när situationen uppstår.

Skolbibliotek

2011 skrevs skolbiblioteken in i skollagen och alla elever gavs rätten att ha tillgång till ett skolbibliotek. DIK hade länge varit drivande i frågan och har därefter fortsatt att argumentera för alla elevers rätt till en välfungerande skolbiblioteksverksamhet. Bra skolbibliotek bidrar till att höja elevers resultat och rätt utnyttjat är det en resurs ingen skola klarar sig utan.

Därför har DIK sedan 2010 haft en expertgrupp av skolbibliotekarier som jobbat med att driva på i frågan samt gjort flera inspel till beslutsfattare på olika nivåer. 

Vi har bland annat tagit fram guiden "Så skapar du ett Skolbibliotek i världsklass" och tillsammans med Svensk biblioteksförening släppte vi inför Almedalsveckan 2018 rapporten "Bemanna skolbiblioteken" som räknar på hur mycket det skulle kosta att bemanna Sveriges alla skolbibliotek.