Vilka kompetenser krävs för framtidens museer

DIK:s samhällspolitiska chef Stina Hamberg och Bo Westas, utredare, samtalar om kompetenser inom minnesinstitutionerna och vad museer kan göra för att ta steget fullt ut i den digitala världen. Moderator: Lisa Gemmel, utredare.