Årets arkiv

Har ditt arkiv gjort en viktig samhällsinsats, genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande?

Vikten av att jobba med både informationssäkerhet och tillgängliggörande av information är större än någonsin och det finns också en stor efterfrågan på arkivarier med digital kompetens. Särskilt efter införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR i Europa.

Årets arkiv grundades 2007 med målsättningen att lyfta fram arkivens roll i samhället och det viktiga jobb arkivarier över hela landet gör varje dag. Initiativtagaren var Niko Fastman (projektledare för Arkivforum) och den första konstellationen av juryn bestod av Anastasia Petterson (NLA), Tomas Lidman (Riksarkivarie), Karin Åström Iko (dåvarande ordförande i DIK) och Staffan Smedberg (Svenska arkivsamfundet).

En utmärkelse att vara stolt över

Niko berättar om hur idén uppkom: "Det fanns en känsla av att arkiven var åsidosatta och frånvarande i samhällsdebatten. Därför ville vi skapa en utmärkelse som arkivarier kunde känna stolthet över och som skulle fungera som incitament för att utveckla arkivens verksamhet både på kort och lång sikt. Och det tycker vi att vi lyckats med! Vi upplever att statusen för arkivarier har höjts och kunskapen om arkivens roll som demokratisk funktion har ökat."

Vi upplever att kunskapen om arkivens viktiga roll har ökat.

Årets arkiv delas ut på Arkivforum på Filmhuset i Stockholm den 20 mars 2019. Vinnaren kan vara ett arkiv som utför en viktig samhällsinsats, har genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande.

Juryn består av:

  • Helen Hellströmer, vd för DIK och juryordförande
  • Niko Fastman, projektledare Arkivforum
  • Karin Åström Iko, Riksarkivarie
  • Lars Lundqvist, vice ordförande, FAI
  • Tomas Lidman, fd Riksarkivarie
  • Anastasia Pettersson, ordförande NLA
  • Gunilla C Carlsson, vice ordförande Kulturutskottet

Tidigare pristagare – Årets arkiv
2018
Vara kommunarkiv
2017 Migrationsverket
2016 Malmö stadsarkiv
2015 Swedbank
2014 Arkivcentrum i Dalarna
2013 Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012 Dokument- & arkivservice Ringhals AB
2011 Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010 Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum i Flemingsberg
2009 ArkivCentrum i Örebro