Så skapar du ett skolbibliotek i världsklass

Varje år delar DIK ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor som lyckats göra biblioteket till en självklar del av hela den pedagogiska verksamheten. Vägarna dit är lika många som de goda exemplen, men en viktig sak har de gemensamt: En skolbibliotekarie!

Ett välfungerande skolbibliotek är aldrig ett tyst ställe. Det är en plats där fakta förvandlas till kunskap och läslusten vaknar till liv. Här stärks elevernas språk och förmåga att navigera bland information i alla dess former.

Ett Skolbibliotek i världsklass växer inte fram över en natt. Det sker steg för steg, i den takt din skola mäktar med. Vi har pratat några personer som har koll på hur man bäst nyttjar en skolbibliotekaries kompetens och hur man kan jobba tillsammans för att hjälpa eleverna att nå sina mål.

Läs våra 8 steg till ett Skolbibliotek i världsklass här.

Läs hela guiden till hur du skapar ett Skolbibliotek i världsklass här.

 


Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Arenaskolan

Vad är ditt främsta tips till den som vill utveckla skolbiblioteket?

– Som bibliotekarie bör du vara nyfiken på undervisningen och sätta dig in i läroplanen. Som pedagog är det viktigt att kliva ur bekvämlighetszonen och lämna över delar av undervisningen. Är du skolledare ska du tänka på att skolbibliotekarien ska ta plats i klassrummen. Att ha en som bara sitter i biblioteket och väntar på att eleverna ska komma och låna böcker är ett dyrt skolbibliotek.

Berätta om ett lyckat projekt!

– Ganska nyligen hade jag ett roligt projekt i kemi i årskurs 8. Eleverna fick välja ett ämne som hade med matens kemi att göra, till exempel energidryck eller vegetarisk kost, och ta fram en faktabakgrund och sen skriva en argumenterande text för att ta ställning.
Anna-My Zetterberg, rektor på Hulebäcksgymnasiet i Härryda Kommun

Hur tas skolbibliotekariens kompetens tillvara på i skolan?

– På samma sätt som en specialpedagog! De finns med i elevernas utveckling och i klasserna på gruppnivå, och kan se deras behov de tre åren eleverna är här. Berätta lite mer om hur det kan se ut!

– Bibliotekarierna är oftast med i hela processen; planering, genomförande, bedömning och utvärdering. I och med att de är inne i arbetslagen blir det lätt att nappa på aktuella ämnen, till exempel ”metoo”. De kan snabbt tipsa om bra material att jobba med. I klasserna blir de en känd instans som är lämplig att gå till i vissa sammanhang.

Har du något tips till skolledare som vill utveckla biblioteket?

– Prata! Skolledare har dålig koll på hur mycket positivt det kan innebära. Man stirrar sig blind på siffror om hur många som klarar gymnasieexamen och ser inte att det här är ett sätt att öka kvalitén på undervisningen.

– När jag pratat med andra rektorer tror de att skolbibliotekarien inte vill jobba med eleverna, utan sitta i biblioteket och ha boksamtal. Men det vill de inte, de vill bidra. Skolbiblioteket är ingen ”gulligullverksamhet”. Det är avgörande för att eleverna ska kunna förstå och påverka samhället de är en del av.

 


Marie Wolke, lärare i matte, engelska och svenska som andraspråk på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar

Varför är det viktigt för dig att ha en utbildad skolbibliotekarie som din samarbetspartner?

– I dagens samhälle med ”fake news” är det viktigare än någonsin att det finns en yrkeskår som bland annat är experter på att hitta alla troll på nätet. Det ligger givetvis i vår profession som lärare också att jobba med källkritik, men våra bibliotekarier är proffsen. 

Vad var det senaste ni jobbade med ihop?

– Mina elever skulle hålla tal om en historisk händelse. Då hade Hanna (bibliotekarien) en lektion i hur man gör en bra sökning för att hitta korrekt fakta. Genom att själv utföra en sökning kring mordet på Olof Palme tydliggjorde hon på ett väldigt bra sätt för eleverna hur man gör, vad man ska tänka på, vad som kan bli fel, tips om att spara länkar till sökningar och mycket mer. Eleverna kunde ställa frågor och blev väldigt delaktiga i Hannas sökning. Hela hennes lektion lades sedan upp på bibliotekets blogg så att eleverna lätt kunde gå tillbaka till den om de behövde friska upp sina kunskaper.

8 steg till ett skolbibliotek i världsklass:

– Låt skolbibliotekarien komplettera undervisningen

– Inkludera skolbibliotekarien i hela verksamheten

– Minst ett projekt om året tillsammans

– Låt skolbibliotekarien vara med i bedömningen

– Låt skolbibliotekarien lära lärarna

– Främja läsfrämjandet

– Tänk utanför rummet

– Frigör skolbibliotekarien från biblioteket

Läs hela guiden till ett skolbibliotek i världsklass här.