"Fler rektorer måste förstå skolbibliotekariens del i skolutvecklingen"

Creo är ett utvecklingsstipendium som ger yrkesverksamma medlemmar ekonomiskt stöd för att utvecklas i sitt yrke. Årets stipendium går till skolbibliotekarierna Maria Schedvin och Lisa Hamfors för deras idé om en studieresa till Ontario i Kanada.

Creostipendiet har delats ut av DIK sedan hösten 2011 och kan användas till forskning, kompetensutveckling eller utvecklingsprojekt. Idén ska innehålla kreativitet och vara väl genomtänkt och stipendiet ges till de ansökningar som innehåller högsta möjliga kvalitet. I år går stipendiet till Maria Schedvin och Lisa Hamfors som båda jobbar som skolbibliotekarier på två skolor i Oxie i Malmö. Varannan vecka har de träffats och utbytt erfarenheter, läst vetenskapliga artiklar, diskuterat samt stött och blött skolbiblioteksutveckling på många olika sätt. Resultatet landade i en idé om en studieresa till Ontario i Kanada. 

Grattis till Creo! Berätta om bakgrunden till er idé!

Idén till att åka till just Ontario växte fram då alla rektorer i höstas påbörjade ett skolutvecklingsprojekt och utbyte med Ontario. Anledningen är att Ontario lyckats öka likvärdigheten för eleverna i sina skolor. Skillnaderna mellan eleverna med högst respektive lägst resultat är minst i världen. Vi funderar mycket på vilken roll skolbiblioteken spelar i detta och vill såklart se om vi kan koppla ihop deras verksamhet med likvärdigheten. Hur påverkar en skolbibliotekarie likvärdigheten? Och vad betyder det för skolor som inte har en skolbibliotekarie? Under vårt besök i Ontario kommer vi att besöka fem skolor i Torontoregionen och deras skolbibliotek.

I Ontario är skillnaderna mellan eleverna med högst respektive lägst resultat minst i världen.

Vad betyder stipendiet för er?

Stipendiet betyder att vi kan lyfta skolbiblioteksutveckling på flera nivåer. Dels på våra egna skolor genom att koppla det vi får se och upplever och förhoppningsvis får med oss konkret tillbaka. Dels i ett samhällsperspektiv där vi lyfter skolbibliotekarierollens varande, funktion och möjligheter i skolan. Det måste till en större medvetenhet kring skolbibliotekarieyrkets profession så att fler som studerar till bibliotekarier får upp ögonen för rollen för den inspiratör- och semipedagogiska funktion som skolbibliotekarien har på en skola. Allt fler skolor inser att en skolbibliotekarie behövs. Nu måste allt fler rektorer förstå hur skolbibliotekarien kan vara en del av skolutveckling. Och det måste finnas kompetenta bibliotekarier som vill ta den rollen.

Studieresan kommer att genomföras under våren 2018. Läs mer om stipendiet Creo här.