3 delar att ha koll på i avtalet – innan du tar drömjobbet

Landat drömjobbet? Vi förstår om du vill skriva på så fort som möjligt, men det finns några saker du bör ha koll på först. Särskilt om det inte finns något kollektivavtal.

 1. Pensionen

  Pensionen är kanske det sista du vill tänka på, men med lite koll kan du se till att du får mer pengar i framtiden. Vi vet också att det här med pension kan verka ganska krångligt – men vi ska försöka göra det begripligt.

  Din pension består i bästa fall av flera delar: Allmän pension, tjänstepension (pensionsavsättningar från din arbetsgivare) och eventuellt eget sparande.

  Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension och den grundas på alla inkomster du betalar skatt för, även a-kassa, sjukersättning och föräldrapenning.

  Allmän pension tjänar du dock bara upp till ett visst tak. Detta intjänandetak förändras varje år och ligger under 2019 på cirka 43 300 kronor. Tjänar du mer än så tjänar du alltså ändå inte in mer till din allmänna pension.

  Tjänstepension är en förmån som din arbetsgivare kan ge dig och som ingår automatiskt i anställningen om du omfattas av ett kollektivavtal. Då gör arbetsgivaren en pensionsavsättning på 4,5 procent av din inkomst upp till brytpunkten för intjänande i allmän pension. Om du tjänar över denna brytpunkt (intjänandetaket) sätter arbetsgivaren av hela 30 procent på den delen av lönen. Det vill säga du får pension även på den inkomsten som inte ger allmän pension.

  Tjänstepension är en förmån som din arbetsgivare kan ge dig och som ingår automatiskt om du omfattas av ett kollektivavtal.
  Att ge mer pension vid sidan av den allmänna pensionen samt att ge pension för den del av lönen som inte ger allmän pension är standard i alla kollektivavtal.

  Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal men ändå erbjuder pensionsavsättning som förmån i anställningen är det mycket viktigt att se till att den är likvärdig med kollektivavtalad pension. DIK rekommenderar att din tjänstepension alltid ska uppgå till motsvarande ITP 1 när du tar anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal. Ju mer du tjänar, desto viktigare är det att få till detta i förhandlingarna innan du skriver på för det nya jobbet.

  Se hur en typklausul för detta kan se ut i ett anställningsavtal här.

 2. Om du blir förälder
  Även om det inte är något du tänker på just nu, kanske du i framtiden vill ha barn. Har inte din arbetsgivare kollektivavtal kan du inte räkna med några extra förmåner som förälder. 

  I de flesta kollektivavtal får du föräldrapenningsutfyllnad som baseras på hur länge du varit anställd. Som längst kan du få 6 månader med utfyllnad vilket motsvarar 180 föräldradagar. Trappan kan exempelvis ge dig 2 månaders utfyllnad om du varit anställd i 1–2 år, 3 månader vid 2–4 års anställning och 4 månader vid 4–6 år och så vidare.

  Här föreslår vi återigen att du begär en typklausul som motsvarar ett kollektivavtal, med just en sådan typ av trappa.

 3. Om du blir sjuk
  Det är en trist tanke, men ibland händer det förstås att man blir sjuk. Om du vill slippa stressen som kan komma av ett stort inkomsttapp finns det några saker du behöver säkra i ditt anställningsavtal. Här gäller samma som med tjänstepensionen; har arbetsgivaren kollektivavtal behöver du vanligen inte oroa dig.

  De första 14 dagarna får du enligt lag sjuklön från din arbetsgivare, förutom den första dygnet då du får ett karensavdrag. Därefter kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

  Precis som med allmän pension finns dock ett tak i sjukförsäkringen och som mest kan du få 23 720 kronor per månad (siffrorna gäller för 2019) i sjukpenning, vilket motsvarar ca 80 procent av taket i sjukförsäkringen. Taket innebär att det inte spelar någon roll om din lönenivå ligger över 31 000 kronor. Du får inte sjukpenning för lön över den nivån, om du inte har kollektivavtal eller säkrar upp det i ditt anställningsavtal.

  Om din arbetsgivare däremot har kollektivavtal får du förutom ersättningen från Försäkringskassan, under tre månader även 10 procent på din inkomst under taket i så kallad sjukpenningutfyllnad (ibland kallad sjuklön). Du får också hela 90 procent över taket från din arbetsgivare. Även från dag 91 ger kollektivavtalet dig extra ersättning. Än en gång gäller alltså regeln: ju högre lön desto viktigare med ersättningen som ligger över taket.

  Ju mer du tjänar, desto viktigare är det att du får ersättning över det så kallade "taket".
  Så om din arbetsgivare inte har kollektivavtal så föreslår vi, precis om när det gäller pensionen, att se till att ditt avtal följer eller liknar det du skulle fått genom ett kollektivavtal. I en typklausul för sjukersättning bör du allra helst ha:
  – Sjukpenningutfyllnad dag 15–90 med 10 % under tak och 90 % över tak.
  – En försäkring som faller ut efter dag 91.

  Eller i alla fall:
  – 80 procent över taket dag 15 till 90.

  Se hur en typklausul för detta kan se ut i ett anställningsavtal här.

Dessa tre punkter är de absolut viktigaste att ha koll på för att undvika otrevliga överraskningar i framtiden. De är också tre av de viktigaste anledningarna till varför du som anställd gynnas av ett kollektivavtal. Därför kan det vara en bra idé att fråga din arbetsgivare redan under anställningsintervjun om det finns ett kollektivavtal. Redan tackat ja? Följ råden ovan och lycka till med drömjobbet!