4 svar om kollektivavtal

Kollektivavtalen är en del av det vi kallar för svenska modellen. Men hur fungerar den här modellen egentligen och vad är ett kollektivavtal? Vi reder ut begreppen.

 1. Vad är den svenska modellen?

  Den svenska modellen är en idé om samverkan mellan stat, fack och arbetsgivare. Samverkan sker alltså istället för att staten bestämmer genom lagstiftning. Genom att förhandla och kompromissa om villkor med varandra skapas ordning och reda på arbetsmarknaden. Modellen växte långsamt fram under början av 1900-talet genom fackliga strider och sociala reformer. Idag är den svenska modellen ett slags oskrivet samhällskontrakt. Grunden i modellen är att det i första hand är kollektivavtalen som garanterar löner och villkor, inte lagstiftning. På så sätt blir det också enklare att anpassa regler och villkor för olika typer av branscher, jämfört med en lag som skulle gälla för alla.

 2. Hur fungerar ett kollektivavtal?

  Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om lön och anställningsvillkor. Man skulle också kunna kalla det för ett dokument för kommunikation på arbetsplatsen, eftersom vissa delar av avtalet berättar hur kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda ska gå till.

  Avtalet kan gälla en hel bransch eller bara ett enskilt företag. I avtalen regleras rättigheter och skyldigheter på arbetet – sådant som de flesta tar för givet. Ett lokalt kollektivavtal sluts mellan ett enskilt företag och ett eller flera fackförbund. Ofta finns det flera kollektivavtal; ett om anställningsvillkor, ett om lönesättning, ett om pensioner och försäkringar och så vidare. Ibland har man ett sammanhållet kollektivavtal för alla de frågor man kommer överens om. Avtalen kommer till genom förhandlingar på både central och lokal nivå. Ett centralt kollektivavtal sluts mellan ett eller flera fackförbund och en arbetsgivarorganisation.

 3. Vad vinner jag som arbetsgivare på att ha kollektivavtal?

  Dina anställda får mesta möjliga pension och försäkringar för pengarna, eftersom de lösningar som ligger i ett kollektivavtal både är prispressade och har högsta möjliga standard. Ni har också större chans att vinna upphandlingar då många uppdragsgivare inom offentlig sektor ställer krav på kollektivavtal i upphandlingar. 

  Om ni skaffar kollektivavtal och dessutom blir medlem i en arbetsgivarorganisation så får ni förhandlingsstöd och tillgång till juridisk expertis. Och de jurister och förhandlare ni får tillgång till genom en arbetsgivarorganisation är dessutom specialister på arbetsrätt. Skulle det sedan uppstå en tvist så behöver ni inte heller anlita jurist eftersom det är arbetsgivarorganisationen och facket som hanterar tvisten. Detta är förstås en fördel för den som hellre lägger tid på själva verksamheten. Och tid är ju pengar. Även utan medlemskap i en arbetsgivarorganisation kan ett kollektivavtal direkt med DIK innebära ett indirekt HR-stöd eftersom ni får en kvalificerad partner att prata arbetsrätt och arbetsfrågor med.

 4. Vad vinner jag som anställd på att det finns ett kollektivavtal?

  För dig som är anställd innebär ett kollektivavtal större möjligheter att påverka din arbetssituation. I avtalet garanteras du villkor som är bättre än de som står i lagen. Till exempel säger lagen att alla anställda har rätt till minst 25 dagars semester men i de flesta kollektivavtal får du fler dagar än så. Finns ett kollektivavtal på din arbetsplats betyder det också att du inte behöver förhandla om exempelvis tjänstepension, föräldraledighet och övertidsersättning när du tackar ja till jobbet eftersom det redan finns på plats i kollektivavtalet. Rätt skönt att slippa, eller hur?