5 svar om bemanningsföretag

"I praktiken är det svårare att påverka sin lön och få möjlighet till kompetensutveckling i bemanningsbranschen."

 1. Vad är ett bemanningsföretag?
  Ett bemanningsföretag hyr ut personal till andra företag. Antingen i form av att en person hoppar in och arbetar på ett företag eller att bemanningsföretaget tar över en hel verksamhet åt en kund. Bemanningsföretag kan också anlitas av företag som omorganiserar eller minskar på personal eller för att sköta rekryteringsprocesser åt företag. Det finns även företag som hyr ut specialiserad högre utbildad arbetskraft. De brukar kallas för konsultföretag, men fungerar i praktiken ofta som bemanningsföretag.

 2. Vilka jobbar på bemanningsföretag?
  Idag är cirka 1,5 procent av den totala arbetskraften anställd i bemanningsbranschen. Det innebär att cirka 125 000 personer någon gång under året är anställda av ett bemanningsföretag. Det är i stor utsträckning unga och utlandsfödda människor. Hälften av dem är under 34 år och andelen utlandsfödda är dubbelt så många som på arbetsmarknaden generellt. Det blir vanligare att arbeta i bemanningsföretag. Förutom en dipp under finanskrisen 2008–2009 pekar kurvorna uppåt för bemanningsbranschen. Men branschen som helhet är beroende av hur det går för industrin, vilket gör att efterfrågan på arbetskraft kan svänga snabbt.

  Bemanningsbranschen har alltid varit kontroversiell. Fram till 1993 var privata arbetsförmedlingar och personaluthyrning olagligt i Sverige.
 3. Hur ser arbetsvillkoren ut?
  Villkoren för bemanningsbranschen regleras av Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Där framgår till exempel att du inte får hindras från att bli anställd av företaget som du hyrs ut till om du skulle få möjlighet till det. I övrigt regleras arbetsvillkoren av kollektivavtal och EU-direktiv. Nästan alla bemanningsföretag i Sverige är anslutna till branschförbundet Bemanningsföretagen (Almega) och har kollektivavtal. År 2008 trädde EU:s bemanningsdirektiv i kraft. Det skulle ha varit genomfört senast 2011 men är försenat i Sverige och föreslås nu att börja gälla den 1 januari 2015. Direktivet säger bland annat att du som uthyrd arbetstagare ska ha rätt till samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som du skulle ha haft om du var anställd direkt av kundföretaget – den så kallade likabehandlingsprincipen. Men det är möjligt att göra undantag från direktivet genom kollektivavtal. Det innebär att om bemanningsföretaget har kollektivavtal så är det de villkoren som gäller.

 4. Hur sätts lönerna i bemanningsbranschen?
  Är du anställd av ett bemanningsföretag har du oftast en garantilön även om du saknar ett uppdrag för tillfället. Generellt sett är lönerna lägre för anställda i bemanningsföretag än för dem som är direkt anställda av företaget de jobbar på. EU:s bemanningsdirektiv säger att du som inhyrd ska få en lön som motsvarar genomsnittet av vad de anställda på plats har i lön för att utföra samma eller liknande uppgifter. LO har förhandlat fram ett kollektivavtal med Bemanningsföretagen som bygger på direktivet. Det kallas för GFL (genomsnittligt förtjänstläge). Detta gäller dock inte dig som är med i DIK. Akademikernas olika kollektivavtal för bemanningsbranschen skiljer sig inte mycket från de som är anställda direkt av sin arbetsgivare. Åtminstone inte i teorin. I praktiken är det svårare att påverka sin lön och få möjlighet till kompetensutveckling i bemanningsbranschen. 

 5. Varför är det kontroversiellt med bemanningsföretag?
  Bemanningsbranschen har alltid varit kontroversiell. Fram till 1993 var privata arbetsförmedlingar och personaluthyrning olagligt i Sverige. Då gjorde den borgerliga regeringen det legalt. Protesterna var starka från både politiskt och fackligt håll. Man menade att arbetstryggheten skulle försämras. Oro för lönedumpning och att ”riktiga” tjänster ersätts av konsulter är något som återkommande diskuteras. Inför valet i år är bemanningsbranschen fortfarande en het fråga. Både (s) och (v) vill begränsa möjligheten för företag att använda sig av bemanningsföretag.