5 svar om egenanställningar

Allt fler i Sverige är egenanställda. Under 2016 var över 34 000 personer egenanställda i Sverige. Det är en ökning med hela 35 procent jämfört med året innan och med 700 procent sedan 2011. DIK reder ut begreppen kring vad det innebär att vara egenanställd.

Text: Anders Regnell

 1. Vad menas med att vara egenanställd?
  Tanken med egenanställningar är att du kan åta dig uppdrag som om du vore egenföretagare, men utan F-skattsedel och du slipper det administrativa arbetet. Det gör du genom att ansluta dig till ett egenanställningsföretag, som även kan kallas för plattformsföretag, faktureringsföretag eller självanställningsföretag. Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar dina uppdragsgivare mot en viss provision. De redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till dig. Som egenanställd är du alltså anställd av egenanställningsföretaget under uppdraget och betalar A-skatt.

  Egenanställning är ingen anställningsform i sig, utan oftast är du anställd på en allmän visstidsanställning då ditt uppdrag pågår.

 2. Varför välja att vara egenanställd?
  Har du en affärsidé men tvekar att starta företag? Då kan egenanställning vara ett sätt att testa en idé utan att dra igång en egen verksamhet. Har du extraknäck som kanske bara är några uppdrag om året kan det också vara ett alternativ till eget företag. För den som står längre ifrån arbetsmarknaden kan egenanställningen vara en väg att komma igång direkt med sin verksamhet. Du betalar endast för den tid eller det uppdrag som du avtalat om med företaget. Du slipper nästan all administration och du kan få lön utbetald redan innan din uppdragsgivare har betalt sin faktura.

  Egenanställning kan också vara en lösning när en arbetsgivare inte vill anställa utan vill anlita dig som uppdragstagare medan du är tveksam till att starta eget företag.

  Mellan uppdragen måste du se till att vara försäkrad och lägga undan pengar för till exempel sjukdom, semester och pension.

 3. Vad behöver du tänka på som egenanställd?
  Om du startar ett eget företag har du möjlighet att dra av dina uppstartskostnader. Den möjligheten finns inte om du istället väljer att bli egenanställd. Du kan få ersättning för utlägg eller avdrag för kostnader som rör det specifika uppdraget – inte för sådant som du använder löpande, till exempel mobil- och internetabonnemang. Det är också viktigt att du gör saker och ting i rätt ordning. Du måste ha ett avtal med egenanställningsföretaget innan du tar ett uppdrag och kommer överens om ersättning. En annan sak du ska vara medveten om är att du inte kan välja när du ska fakturera. Det kan få stor betydelse efter-som du då inte kan påverka beskattningen genom att spara vinster mellan olika år.

  Tänk också på vad det kostar att vara ansluten till faktureringsföretag och väg det mot vad det kostar att anlita en redovisningskonsult som hjälper dig med bokföring och deklaration.

 4. Har du rätt till a-kassa?
  Har du ett eget företag är det oftast mycket svårt att kunna få ersättning från a-kassan med mindre än att du avvecklar företaget. En tanke med egenanställning är möjligheten att kunna ta ut a-kassa mellan uppdragen. Men då det här är ett nytt fenomen på den svenska arbetsmarknaden finns det ännu inga klara regler kring att vara egenanställd och samtidigt få a-kassa. A-kassorna kan betrakta din egenanställning som att du är en självständig uppdragstagare, och då har du inte rätt till ersättning. Gränsdragningen mellan självständig och osjälvständig uppdragstagare är inte helt tydlig, och någon tydlig rättspraxis finns inte ännu vad gäller just egenanställda. Vänd dig till din a-kassa och fråga hur just de ser på egenanställningar och rätten till ersättning.

 5. Vad händer om du blir sjuk eller skadad?
  Alla egenanställningsföretag som är medlemmar i Egenanställningsföretagens branschorganisation (EAB) har sjuk-, liv- och olycksfallsförsäkring och betalar ut sjuklön under uppdragen. Villkoren i försäkringarna kan skilja sig mellan olika företag, så kontrollera vad som gäller för just det företag du ansluter dig till innan du påbörjar ett uppdrag.

  Mellan uppdragen måste du se till att vara försäkrad och lägga undan pengar för till exempel sjukdom, semester och pension.