5 svar om föräldrapenningen

Få saker är så omhuldade som den svenska föräldraförsäkringen. Men även den styrs av regler. Och det är inte bara familjen som förändras när en ny individ anländer. På en osäker arbetsmarknad är det lätt att bli sidsteppad på jobbet – om du inte har koll på villkoren.

Text: Isabella Iverus

  1. Hur lång tid innan måste en tala om att en tänkt vara föräldraledig? Minst två månader i förväg men gärna så snart som möjligt. Och det gäller oavsett om du har en projektanställning eller en fast anställning. Bäst är att mejla, och du måste också tala om när du tänker vara tillbaka i tjänst. Om du ändrar datum för återkomst måste du anmäla det minst en månad innan. Och det spelar ingen roll om du vill förlänga eller förkorta. Var tydlig, ange datum och spar en kopia – utifall att det ändå skulle bli krångel. Då kan du visa att du har gjort rätt.

  2. Går det att bli uppsagd under sin föräldraledighet? Ja, men du kan inte bli uppsagd på grund av att du är föräldraledig. Däremot finns inget extra skydd om företaget behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist. Om du skulle råka ut för detta börjar uppsägningstiden gälla från det datum du skulle ha varit tillbaka. Du ska också återvända till samma tjänst som du lämnade eller – om tjänsten inte finns kvar – till ett likvärdigt arbete. Gör därför en ordentlig beskrivning av din tjänst innan föräldraledigheten, så slipper du onödiga diskussioner med arbetsgivaren.

    Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen har du rätt till föräldralön.

  3. Vad är föräldralön? Det är extra pengar som arbetsgivaren betalar ut som ett komplement till din föräldrapenning. Ofta benämns det som att du är uppförsäkrad. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och du har varit anställd minst ett år har du rätt till föräldralön i mellan en och sex månader. Det varierar mellan avtalen. Tillsammans kan föräldralön och föräldrapenning utgöra max 90 procent av din ursprungslön.

  4. Hur länge får jag vara föräldraledig? Du kan vara helt ledig till dess barnet är 18 månader och deltidsföräldraledigt tills barnet fyllt 8 år. Det innebär att du är ledig de dagar du anmält att du tar ut föräldrapenning. Samma gäller för adoption. Hur många procent ledigt gör du upp med arbetsgivaren. Om ni har olika uppfattning om det ska dina krav gälla.

  5. Hur hänger jag med i löneutvecklingen? Du har rätt att följa den allmänna löneutvecklingen och delta i lönesamtal under din föräldraledighet. Det innebär att du också ska ha den lönehöjning som bestäms i det centrala löneavtalet. Om du inte får en individuell löneförhöjning i linje med andra med samma befattning, för att du är borta just då, ska det noteras i ett protokoll och justeras när du kommer tillbaka. Det gör att din lön inte släpar efter. Det kan annars gå fort om familjen växer med flera barn under kort tid och det kan vara svårt att komma i kapp i efterhand, utan att byta jobb. Glöm inte att anmäla din nya lön till Försäkringskassan – de uppgifterna ligger ju till grund för din föräldrapenning.