5 svar om företagande som bisyssla

Vill du pröva att starta eget på en hobby eller affärsidé utan att säga upp dig? Du är inte ensam. Två av tre DIK-företagare har sitt företag som bisyssla. Tänk på detta om du vill kombinera anställningen med företagande.

Text: Lena Fieber

 1. När förvandlas min hobby eller affärsidé till företagsverksamhet?
  Definitionen på ett företag är att du bedriver verksamheten självständigt, varaktigt och med vinstsyfte. Det innebär att du bestämmer hur uppdragen utförs, att verksamheten bedrivs regelbundet och under längre tid samt att du kan visa att företaget beräknas ge ett ekonomiskt överskott på sikt.

 2. Får jag starta eget inom vilken verksamhet som helst?
  Nej, när du är anställd får du inte starta ett företag som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Du får heller inte vara illojal mot arbetsgivaren, till exempel ta arbetsgivarens kunder eller låta företagandet gå ut över jobbet. Prata därför med arbetsgivaren innan du startar eget. Gör en anmälan om bisyssla eller se till att få skriftligt tillstånd.

  Reglerna uttrycks på olika sätt beroende på var du jobbar: Inom staten gäller paragraf 8 i lagen om offentlig anställning. Bland annat måste du lämna nödvändiga uppgifter om din bisyssla på arbetsgivarens begäran. Om du får nej så har du rätt att få en skriftlig motivering. Du kan få nej för att företagandet bedöms kunna påverka förtroendet för dig. Inom kommun och landsting gäller kollektivavtalet, och även det som sägs om förtroendet i paragraf 8 i lagen om offentlig anställning. Inom privat sektor gäller kollektivavtalet.

  Om din arbetsplats saknar kollektivavtal så gäller ditt anställningsavtal, men oavsett vad som står i ditt avtal så får du inte vara illojal mot din arbetsgivare.

 3. Har jag laglig rätt att ta tjänstledigt på deltid för att starta eget?
  Nej, det kan du bara göra om du har kommit överens med arbetsgivaren. Den lag som finns om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet gäller på heltid vid ett tillfälle under max sex månader. Rätt till ledighet för att starta eget gäller heller inte vid konkurrerande verksamhet, om inte arbetsgivaren medger det. 

  Tänk på att försäkringarna för din anställning inte gäller när du arbetar med företaget.

 4. Vad händer med sjukpenning, a-kassa, pension och försäkringar?
  Ingenting, så länge du fortsätter arbeta som anställd i oförändrad omfattning. Går du ned i arbetstid så påverkas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och därmed ersättningen vid sjukdom och föräldraledighet.

  När det gäller a-kassa så ska du anmäla din bisyssla till Akademikernas a-kassa AEA. Blir bisysslan godkänd kan du få ersättning som vanligt vid arbetslöshet. Om du går ned i arbetstid och sen behöver a-kassa för att din anställning upphör eller ditt företag går för dåligt, så gäller särskilda regler för företagare. Om företaget godkänns som så kallat begränsat företag kan du under en övergångstid få ersättning från a-kassan och fortsätta verksamheten i företaget. Mer information om detta finns på AEA:s hemsida.

  Om du går ned i arbetstid i din anställning påverkas även den allmänna pensionen och tjänstepensionen. För att kompensera detta behöver du ta ut lön från företaget samt se över ditt eget sparande. Tänk på att försäkringarna för din anställning inte gäller när du arbetar med företaget. Inte heller gäller hemförsäkringen om du till exempel får inbrott på hemmakontoret och blir av med din dator. Via Akademikerförsäkring erbjuder DIK rabatterade och bra företagarförsäkringar.

 5. Hur startar jag företag som anställd?
  Du ansöker hos Skatteverket om att bli godkänd för F-skatt med villkor (FA-skatt), eftersom du växlar mellan anställning och eget företagande. De sammanlagda inkomsterna från bägge sysselsättningar påverkar hur mycket du ska betala i skatt. Som företagare betalar du in skatt och egenavgifter själv. Är du under 26 år så blir egenavgifterna lägre. Startar du i stället aktiebolag betalar bolaget arbetsgivaravgifter och gör preliminärskatteavdrag på lönen du tar ut. Mer information om vad som gäller finns på den utmärkta företagarportalen www.verksamt.se.