5 svar om lojalitet i anställningen

Vad gäller om du slutar på ett jobb och startar eget eller går till ett konkurrerande företag? Allt fler privata företag vill skriva in en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Vad innebär det? Vi reder ut begreppen.

 1. Vad är konkurrensklausul?
  En konkurrensklausul är en särskild reglering i ditt anställningsavtal som begränsar med vad och var du får arbeta efter att din anställning har upphört. Du kan till exempel sättas i ”karantän” under en period innan du kan gå vidare i yrkeslivet. Det kan handla om att du inte får ta anställning hos en konkurrent, starta eget, rekrytera kunder eller ta med dig kollegor från din gamla arbetsplats. Konkurrensklausuler kan också handla om reglering av sekretessfrågor och tystnadsplikt. De kan se väldigt olika ut, men innebär nästan alltid att arbetsgivaren ser till att din lojalitetsplikt gäller även efter att du har slutat.

 2. Varför vill arbetsgivaren att jag ska ha en konkurrensklausul i mitt avtal?
  Syftet med konkurrensklausulen är att förhindra att du tar med dig väsentlig information från företaget samt att reglera vad som händer om du skadar företaget när du har avslutat din anställning. Om du i din anställning får kännedom om specifikt kunnande som företaget är beroende av, kan arbetsgivaren vilja hindra att din nya arbetsgivare får nytta av det. Detsamma gäller om du startar ett eget företag. Men även utan en konkurrensklausul finns det regler för vad du får och inte får föra vidare från din arbetsplats. Det regleras av den så kallade lojalitetsplikten och lagen om skydd för företagshemligheter. Läs mer om det nedan.

  Du är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför ditt eget.
 3. Vad innebär lojalitetsplikten?
  Lojalitetsplikten är en samlingsbeteckning för flera förpliktelser du har som anställd. Den ligger som en ”tyst klausul” i ditt anställningsavtal, det vill säga att den gäller oavsett om det står något om den eller inte. Grundläggande är att du som arbetstagare inte får konkurrera med din arbetsgivare. Du får inte heller använda företagets egendom, som till exempel mallar för offerter eller kundregister, i en annan verksamhet. Du är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför ditt eget. Normalt upphör lojalitetsplikten när en anställning tar slut. En konkurrensklausul kan sägas fungera som en förlängning av lojalitetsplikten.

 4. Vad är en företagshemlighet?
  Lagen om skydd för företagshemligheter reglerar att du som anställd inte får avslöja företagsintern information som kan skada din arbetsgivare. Denna lag sträcker sig längre än lojalitetsplikten eftersom den gäller även efter att din anställning har upphört. Inte heller då får du avslöja affärshemligheter. Det kan handla om uppgifter som ritningar, modeller, avtalsvillkor. Det vill säga att du som enskild person känner till något väsentligt om företagets möjlighet att kunna konkurrera med andra företag. Det ska inte vara sådan information som är allmänt känd, utan sådant som du har fått del av inom ramen för din anställning. Observera att det inte handlar om ditt yrkeskunnande.

  Ta hjälp av DIK:s experter!
  DIK kan hjälpa dig att avgöra om din konkurrensklausul är skälig eller inte. 

 5. Vad ska jag tänka på om arbetsgivaren vill skriva in en konkurrensklausul i mitt avtal?
  Om din arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul i dittanställningsavtal kan det vara svårt att säga nej. Men för att den ska kunna tillämpas måste den vara skälig. Det vill säga att den inte får sträcka sig längre än vad som är rimligt. DIK kan hjälpa dig att avgöra om din konkurrensklausul är skälig eller inte. Den ska vara begränsad inom tid och geografiskt område. Det ska också framgå att du får ersättning för karensperioden samt vilket skadestånd det kan bli fråga om. Om arbetsgivaren anser att du bryter mot klausulen kan de kräva dig på skadeståndet. Anser du att arbetsgivaren har fel kan frågan prövas av domstol, men det är sällan det går så långt.