5 svar om vad lön är

I Sverige finns ingen lag som reglerar löner. Vad är det då som avgör vilken lön just du har? Vi reder ut vad lön faktiskt är och tipsar om vad du kan göra för att din lön ska bli högre.

1. Vad är lön?
Lön är ersättning för utfört arbete. Det är en vanlig uppfattning om vad lön är. Det skulle innebära att du får mer i lön om du jobbar mer – har längre arbetsdagar och fler arbetsuppgifter. DIK menar att det även finns en beställning från arbetsgivaren. Därför är lön en ersättning för beställt och utfört arbete. Om du inte är lyhörd för vad din arbetsgivare vill att du ska koncentrera dig på kan du få en negativ överraskning när det blir dags för lönesamtal. Det finns en förväntan på vad du ska göra och vad du ska prestera som är kopplad till din lön.

2. Har du koll på beställningen?
Det är viktigt att du och din chef har samma bild av vad du ska jobba med och hur du ska prioritera. Ta reda på vad din arbetsgivare har för förväntningar på dig – hur beställningen ser ut. Vad är det för uppgifter du ska göra i första hand? Är det rätt saker du jobbar med? Prata med din chef med jämna mellanrum och stäm av att du fokuserar på det du förväntas göra.Vänta inte till utvecklings- eller lönesamtalet. När det är dags för de samtalen ska du redan ha koll på att du är på rätt väg. Lön är inte något som bestäms under ett samtal eller vid en förhandling en gång om året. Det är ersättning för det du gör varje dag helaåret. Lönen sätts under hela året.

Det finns en förväntan på vad du ska göra och vad du ska prestera som är kopplad till din lön.

3. Varför får du löneökning?
I Sverige finns det ingen lag som reglerar miniminivån på lönen. Lönerna regleras mellan arbetsmarknadens parter. Det är de som kommer överens om hur lönerna ska öka och med hur mycket. Grunden är att du har en årlig rätt att omförhandla din lön. Det regleras i arbetsplatsens kollektivavtal eller ska framgå av ditt anställningsavtal om det inte finns något kollektivavtal. Hur det går till när dinnya lön ska bestämmas skiljer sig åt beroende på vilket avtalsområde och vilken bransch du arbetar inom.

4. Har du samtal med din chef om lön?
För att löneprocessen ska fungera behöver du ha utvecklingssamtal minst en gång per år. Där pratar ni om vad du har presterat, vad du ska jobba med framöver och vad du behöver för kompetensutveckling. Ta upp frågan om lön även i det samtalet. Ställ frågan: Vad ska jag göra för att få en bättre löneutveckling? Den frågan kan du även ställa på det uppföljande lönesamtalet. Då är den stora frågan vad din insats under året som gått är värd i kronor. Fråga din chef vad han eller hon tycker om din lön. Är den rimlig i förhållande till de arbetsuppgifter och det ansvar du har? DIK ser gärna att det är ungefär sex månader mellan ditt utvecklingssamtal och ditt lönesamtal.

5. Vet du vad du ska göra för att få en bättre löneutveckling?
De flesta får högre lön varje år. Men kanske inte alltid så mycket att man känner sig nöjd. Din lön ska grunda sig på ansvar, din kompetens och din arbetsinsats betydelse för verksamheten. Vill du ha en bättre löneutveckling jämfört med tidigare behöver du kanske variera innehållet i ditt arbete eller utföra det på annat sätt. Diskutera dina arbetsuppgifter med din chef. Hinner du med? Vill du ändra på något? Det är lätt att ta på sig uppgifter men svårare att avsäga sig. Fundera också, minst en gång om året, om det är dags att gå vidare. Kan det bli bättre om du byter jobb?