5 svar om visstidsanställning

En anställning ska i första hand gälla tillsvidare. Ändå är det många som jobbar på tidsbegränsade anställningar. Vad är det som gäller?

 1. Vad är en visstidsanställning?
  Visstidsanställning är ett samlingsbegrepp för tidsbegränsade anställningar. Huvudregeln, enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), är att en anställning gäller tillsvidare – det som i dagligt tal brukar kallas för fast anställning. Vid till exempel en arbetstopp eller ett projektarbete kan arbetsgivare anställa under en begränsad tid. Då kan du få en allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren behöver inte uppge några särskilda skäl till tidsbegränsningen. Andra tidsbegränsade anställningar är vikariat, säsongsanställning och provanställning. Även anställningar för personer som är fyllda 67 år får tidsbegränsas.

 2. Kan anställningsavtalet innehålla vilka villkor som helst?
  Nej. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal får ditt anställningsavtal inte innehålla något som strider mot det. Saknar arbetsgivaren kollektivavtal måste arbetsgivaren följa de regler som finns i LAS. Känner du dig osäker på om dina anställningsvillkor är skäliga, kontakta gärna DIK innan du skriver på ditt avtal.

 3. Hur länge får jag vara visstidsanställd?
  Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Det är det som brukar kallas för att bli ”inlasad” eller ”inkonverterad”. Tillsvidareanställningen gäller då med samma villkor som du hade under visstidsanställningen.

  Om arbetsgivaren bryter mot reglerna för visstidsanställningar kan DIK hjälpa dig att driva din sak.

  Om du är anställd av kommunen eller landstinget får du lägga ihop anställningstiderna. Sedan oktober förra året konverteras anställningen till en tillsvidareanställning om du har tidsanställning eller vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod. Men om du av någon anledning inte vill bli tillsvidareanställd kan du avstå din rätt till anställning i upp till sex månader.

  En provanställning får vara max sex månader och säsongsanställningens längd bedöms efter vilken säsong som avses.

 4. Vad gäller vid uppsägning av en allmän visstidsanställning?
  Reglerna för uppsägning av tidsbegränsade anställningar skiljer sig åt beroende på flera saker: Vilken sektor du arbetar i, om det finns kollektivavtal och vad ni har kommit överens om i ditt anställningsavtal.

  Om du vill säga upp dig måste du titta på vad som står i kollektivavtalet (om det finns) och vad det står i ditt anställningsavtal. I ditt enskilda avtal bör det finnas formuleringar som anger uppsägningstid eller hänvisar till uppsägningstid i LAS eller i kollektivavtal.

  Om din arbetsgivare vill säga upp dig innan anställningen löper ut gäller reglerna i LAS, kollektivavtal eller ditt enskilda avtal. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp dig. Det kan vara arbetsbrist eller att du har misskött ditt jobb.

  Har du varit anställd mer än tolv månader inom en treårsperiod har du företrädesrätt till återanställning. Rätten gäller den sista månaden av visstidsanställningen och nio månader efter att du har slutat. Du måste skriftligt tala om för arbetsgivaren att du vill använda din företrädesrätt och du kan göra anspråk på anställningar som du har tillräckliga kvalifikationer för.

 5. Kan DIK hjälpa mig att få en tillsvidareanställning?
  Om arbetsgivaren bryter mot reglerna för visstidsanställningar kan DIK hjälpa dig att driva din sak. Kontakta din lokala fackliga företrädare eller DIK:s medlemsservice.